Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi

Nastavni sadržaji povezani sa zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama Nacionalnog parka Krka / Lucija Relja

Autor: Lucija Relja Naslov: Nastavni sadržaji povezani sa zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama Nacionalnog parka Krka Sažetak rada: Tema diplomskoga rada je nastavni sadržaji povezani sa zaštićenim biljnim i životinjskim …

2016 Pročitaj više →

Predviđanje dolazaka posjetitelja u NP Krka: Grangerova analiza uzročnosti / Dino Junaković

Autor: Junaković, Dino Naslov: Predviđanje dolazaka posjetitelja u NP Krka : Grangerova analiza uzročnosti Sažetak: Ekonomske vremenske serije većinom se objavljuju sa značajnim vremenskim odmakom što predstavlja značajan problem za …

2016 Pročitaj više →

Primjena rezultata ankete posjetitelja u Javnoj ustanovi Nacionalni park Krka / Ines Brajković

Autor: Ines Brajković Naslov: Primjena rezultata ankete posjetitelja u Javnoj ustanovi Nacionalni park Krka Voditelj/Mentor: Drago Marguš (mentor) Sažetak rada: Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ provodi anketna istraživanja među posjetiteljima …

2016 Pročitaj više →

Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini / Stipana Šandrić

Autor: Stipana Šandrić Naslov: Usporedba kakvoće vode rijeke Krke na mjernim postajama unutar NP u 2014. godini Voditelj/Mentor: Ivančica Somođi (mentor) Sažetak rada: Cilj ovog završnog rada je utvrditi fizikalno …

2016 Pročitaj više →

Primjena kontingentne metode vrednovanja NP Krka / Natalija Cvjetković

Autor: Cvjetković, Natalija Naslov: Primjena kontingentne metode vrednovanja NP Krka Sažetak: Nacionalni park Krka jedan je od najljepših i najposjećenijih Parkova u Hrvatskoj. Obzirom na sve veću posjećenost i koncentraciju …

2016 Pročitaj više →

Analiza režima otjecanja Drave i Krke / Ivan Pavković

Autor: Ivan Pavković Naslov: Analiza režima otjecanja Drave i Krke Sažetak rada: U ovom radu je provedena hidrološka analiza rijeke Drave i Krke koja obuhvaća osnovnu statističku obradu podataka. Ujedno …

2016 Pročitaj više →

Analiza poslovanja NP Krka / Marta Junaković

Autor: Marta Junaković Naslov: Analiza poslovanja NP Krka Sažetak rada: U završnom radu obrađena je važnost neprofitnih organizacija sa aspekta društvene zajednice kao cjeline, te je na primjeru Nacionalnog parka …

2015 Pročitaj više →

Razvoj ruralnog turizma temeljen na brandu Nacionalnog parka Krka / Mirna Jovanović

Autor: Mirna Jovanović Naslov: Razvoj ruralnog turizma temeljen na brandu Nacionalnog parka Krka Sažetak rada: Rad se bavi sve popularnijim i traženijim oblikom turizma, a to je ruralni turizam. Današnji …

2015 Pročitaj više →

Nacionalni park Krka / Darko Pasariček

Autor: Darko Pasariček Naslov: Nacionalni park Krka Sažetak rada: Nacionalni park je prostrano, pretežito neizmijenjeno područje iznimnih i višestrukih prirodnih vrijednosti, a obuhvaća jedan ili više sačuvanih ili neznatno izmijenjenih …

2015 Pročitaj više →

Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke / Ana-Marija Cindrić

Autor: Ana-Marija Cindrić Naslov: Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke Sažetak rada: Raspodjela i specijacija odabranih metala u tragovima (TM) (Zn Cd, Pb, Cu, Ni …

2015 Pročitaj više →

Upravljanje događajima na primjeru NP Krka / Martina Bulat

Autor: Martina Bulat Naslov: Upravljanje događajima na primjeru Np Krka Sažetak rada: Cilj i svrha ovoga rada bila je pobliže objasniti upravljanje događanjima na primjeru Nacionalnog parka „Krka“. Rad se sastoji …

2014 Pročitaj više →

Šumski ekosustavi Nacionalnog parka Krka / Ivana Petričević

Autor: Ivana Petričević Naslov: Šumski ekosustavi Nacionalnog parka Krka Sažetak rada: Nacionalni park Krka nalazi se u Dalmaciji, na području Šibensko-kninske županije. Granica Parka proteže se 50 km uz gornji …

2012 Pročitaj više →