Info Panel
Početna  /  2012  /  listopad

Hispanski garum na burnumskom stolu / Igor Borzić

“Pri istraživanju amfiteatra u sklopu rimskoga vojnog logora u Burnumu pronađena je fragmentarno sačuvana amfora tipa Dressel 8 s dobro sačuvanim natpisom (titulus pictus), koji svjedoči da je amfora služila …

2012 Pročitaj više →

Kastrum Burnum: između starih iskopavanja i novih istraživanja / Alessandro Campedelli

“Ostaci rimskog Burnuma nalaze se na obali rijeke Krke, unutar istoimenog Nacionalnog parka. Prva sustavna arheološka istraživanja u Burnumu vršio je Austrijski arheološki institut iz Beča: 1912. i 1913. godine …

2012 Pročitaj više →

Antefixa with depictions of tragic masks from Burnum and Asseria / Vedrana Glavaš

“During the excavations of a monumental structure (campus?) in the territory of Burnum Roman military camp, nine antefixa with a male tragic mask – with big and sad, realistically depicted …

2012 Pročitaj više →

Više od metodologije i prakse: projekt Burnum, primjer međunarodne suradnje na arheološkom istraživanju / Erika Vecchietti

“Projekt Burnum nastao je 2005. kao zajednički istraživački projekt Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Gradskog muzeja u Drnišu i Laboratorija za arheološko-topografska istraživanja Odjela za arheologiju Sveučilišta u Bolonji, …

2012 Pročitaj više →

Srednjovjekovne utvrde na području Nacionalnog parka Krka / Marina Ninić, Bojana Bojanić, Obad Šćitaroci, Damir Krajnik

“U članku su analizirane srednjovjekovne utvrde uz Krku i Čikolu kao dio kulturno-povijesne baštine Nacionalnog parka Krka. Iako uvrštene u Registar kulturnih dobara, utvrde su najvećim dijelom zapuštene i teško …

2012 Pročitaj više →