Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Analiza režima otjecanja Drave i Krke / Ivan Pavković

Analiza režima otjecanja Drave i Krke / Ivan Pavković

Autor: Ivan Pavković
Naslov: Analiza režima otjecanja Drave i Krke
Sažetak rada: U ovom radu je provedena hidrološka analiza rijeke Drave i Krke koja obuhvaća osnovnu statističku obradu podataka. Ujedno je analiziran režim otjecanja koristeći dvije metode: Pardé-ove modulne koeficijente i krivulje trajanja u modulnim koeficijentima. U sklopu hidrološke analize promatrani su recesijski dijelovi hidrograma primjenom Mailletove formule. Dobiveni rezultati su međusobno uspoređeni. Podaci koji su korišteni u analizi su protoci dobiveni iz DHMZ-a. Promatrano razdoblje za obje rijeke je od 2002. do 2010.god.
Voditelj/Mentor: Marija Šperac
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek
Vrsta: diplomski rad
Datum: 2016-06-29
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR