Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke / Ana-Marija Cindrić

Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke / Ana-Marija Cindrić

Autor: Ana-Marija Cindrić
Naslov: Raspodjela, specijacija i sudbina metala u tragovima u uslojenom estuariju rijeke Krke
Sažetak rada: Raspodjela i specijacija odabranih metala u tragovima (TM) (Zn Cd, Pb, Cu, Ni i Co), te njihovo ponašanje i sudbina istraživani su u vodenom stupcu vertikalno uslojenog estuarija rijeke Krke tijekom dva kontrastna godišnja doba (ljeto/zima) u periodu od 2009 do 2013. Istraživanja su obuhvaćala i mjerenja otopljenog/partikulatnog organskog ugljika (DOC/POC), te osnovnih fizičko–kemijskih pokazatelja (salinitet, pH, otopljeni kisik, temperatura), a uzorkovanja su provođena u tri karakteristična sloja (boćati sloj, haloklina i morski sloj). Voltammetrija s akumulacijom (anodna i adsorptivna katodna) bila je primarna analitička tehnika, dok je za specijaciju korištena i komplementarna tehnika pasivnog uzorkovanja temeljena na principu difuzijskog gradijenta u tankom filmu (DGT). Koncentracije TM niže su u rijeci Krki nego u vodi otvorenog dijela Jadrana, što je omogućilo identifikaciju puteva i procesa koji reguliraju horizontalnu i vertikalnu preraspodjelu TM u cijelom estuariju, neovisno da li su oni u sustav uneseni ljudskom aktivnošću ili „in-situ“ procesima (npr. tonjenje -„scavenging“). Nekonzervativno ponašanje u površinskom sloju estuarija uočeno za većinu TM uzrokovano je primarno unosom metala u području Šibenskog zaljeva. Detaljno „mapiranje“ zaljeva pokazalo je da su luka i nautička marina područja s najvišom koncentracijom TM. Pokazalo se da je značajan porast Cu i Zn u cijelom estuariju tijekom ljetnih mjeseci u izravnoj vezi s pojačanom nautičkom aktivnošću, odnosno vezani su za otpuštanje metala iz protuobraštajnih boja s plovila. Vertikalni transport TM u dublje slojeve („scavenging“), te dulje vrijeme zadržavanja morske vode uzrokovali su uzvodni porast koncentracije TM u morskom sloju. Vrlo dobro slaganje vertikalnih profila DGT-labilnih i otopljenih koncentracija TM ukazuju da se DGT tehnika može uspješno koristiti za određivanje potencijalno bioraspoloživih koncentracija TM u estuarijskim uvjetima. Udio DGT-labilnih TM odraz je njihove kemijske specijacije (primarno vezanja s prirodnim organskim ligandima), te varira od > 90% za Cd, do < 20% za Cu, ali ovisan je također i o omjeru koncentracije metala i organskih liganada. Voltammetrijska specijacija Cu pokazala je prisutnost dva tipa organskih liganada koji stvaraju jake (L1, 9.6 < logK1 < 11.9) odnosno slabe (L2, 7.8 < logK2 < 9.9) Cu komplekse. Koncentracija slabijih organskih liganada (L2) u korelaciji je s koncentracijom DOC-a, te je veća ljeti najvjerojatnije zbog povećane biološke aktivnosti. Koncentracija slobodnih iona Cu (vrsta koja je najviše bioraspoloživa) pri okolišnim uvjetima regulirana je u većoj mjeri kompleksiranjem s jakim ligandima (L1). Za većinu uzoraka izračunate vrijednosti slobodnog Cu blago prelaze graničnu toksičnu vrijednost od 10 pM. Međutim, te vrijednosti su rezultat upotrijebljenog načina izračuna i ne odražavaju nužno stvarno stanje
Voditelji/Mentori: Dario Omanović i Cédric Garnier
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu
Vrsta: doktorski rad
Datum: 2015-07-01
Pristup: Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta