Info Panel
Početna  /  Zeleni kutak  /  Zelena knjižnica  /  Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
  • Suradnja nacionalni parkovi i NSK

Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku / Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 6. svibnja 2016. godine predstavljen je projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku koji je Knjižnica pokrenula radi izobrazbe i senzibiliziranja svojih korisnika, osobito studenata, za zaštitu i očuvanje prirode i okoliša, prirodnih bogatstava kao bitnoga elementa hrvatske kulturne baštine. Knjižnica u svojem fondu posjeduje bogat opus građe, među kojom svakako treba istaknuti doktorske disertacije, magistarske radove, novine, publikacije, monografije te zakonske i druge pravne akte.

Projekt Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku predstavila je dr. sc. Tatijana Petrić, glavna ravnateljica Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Istaknula je: „Osnovni ciljevi projekta Zelena knjižnica za zelenu Hrvatsku odnose se na izobrazbu korisnika Knjižnice, njihovo osvješćivanje i senzibiliziranje na temu te uključivanje u određene programe, kao i na popularizaciju programa organizacija s područja zaštite i očuvanja prirode, predstavljanje rezultata njihovih znanstvenih istraživanja, stručnih radova, nakladništva i projekata. Zadatak je privući što veći broj korisnika i zainteresirane javnosti kako bismo im sudjelovanjem u odabranim programima usadili nove vrijednosti i navike.“ Naglasila je, između ostaloga, kako je Projekt nastavak zelenoga djelovanja jer je Knjižnica 2012. godine, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), u svojem korisničkom prostoru na četvrtome katu otvorila Zelenu knjižnicu energetske efikasnosti (ZeeK).

Uvodni program projekta predstavili su stručni voditelj Nacionalnoga parka Paklenica dr. sc. Gordan Lukač, voditeljica marketinga Nacionalnoga parka Risnjak Silvija Barbarić, ravnatelj Nacionalnoga parka Krka mr. sc. Krešimir Šakić i voditeljica Službe za prezentacije aktivnosti Javne ustanove Parka prirode Kopački rit Ružica Marušić.

Izložbeni prostori nacionalnih parkova Risnjak, Paklenica i Krka te Parka prirode Kopački rit postavljeni su u korisničkome prostoru Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu na trećem katu. Oni će sljedećih šest mjeseci korisnicima Knjižnice, ali i široj javnosti, građom iz fonda Knjižnice, zanimljivim izlošcima iz svojega fonda te nizom tematskih predavanja, predstaviti svoj bogat opus prirodne baštine te ih tako potaknuti da ga posjete i počnu o njem sustavno voditi brigu. U suradnji s Nacionalnim parkom Krka prvi će se program projekta ostvariti od 7. do 24. lipnja 2016. godine izložbom o arheološkome parku Burnum u predvorju Knjižnice.

Ostale će programe Knjižnica ostvariti raznovrsnim aktivnostima, kao što su organizacija tematske izložbe starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata i ostalih zanimljivosti iz fonda Knjižnice, organizacija virtualne tematske izložbe izabrane građe i motiva starih časopisa, knjiga, rječnika, plakata i sl., organizacija predavanja znamenitih hrvatskih znanstvenika i prirodoslovaca, npr. članova Hrvatskoga prirodoslovnog društva, promidžba digitalnoga projekta Knjižnice Flora Jadrensis, organizacija manifestacije Zeleni sajamkoja uključuje zajednički nastup i izravnu promidžbu vlastitih programa svih suradnika i zainteresirane javnosti u predvorju Knjižnice, organizacija manifestacije Zeleni tjedan koja se održava u organizaciji Europske komisije, završnica promidžbenoga dijela projekta, predstavljanje programa na nacionalnoj razini uz sudjelovanje svih suradnika, uključenih knjižnica, ustanova, udruga i tvrtki, izradba dokumentacije i opskrba postrojenja Knjižnice tehnološkom (hladnom) vodom, izradba dokumentacije za postavljanje fotonaponskih ćelija za proizvodnju električne energije na krov Knjižnice te uvođenje ekološki prihvatljivoga sustava zaštite od požara.

Bitno je istaknuti kako je u Hrvatskoj 2011. godine Društvo bibliotekara Istre pokrenulo projekt Zelena knjižnica. Od onda je u Istri održano 125 aktivnosti s više od 6000 korisnika. Projekt se ubrzo proširio i na druge županije. Utemeljenjem Radne grupe za zelene knjižnice pri HKD-u 2014. godine i pokretanjem nacionalne akcije Pokrenimo zelene knjižnice, u projekt se uključilo više od 70 knjižnica. Takve radne grupe djeluju i pri Međunarodnome savezu knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) te Hrvatskomu knjižničarskom društvu.