Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Šumski ekosustavi Nacionalnog parka Krka / Ivana Petričević

Šumski ekosustavi Nacionalnog parka Krka / Ivana Petričević

Autor: Ivana Petričević
Naslov: Šumski ekosustavi Nacionalnog parka Krka
Sažetak rada: Nacionalni park Krka nalazi se u Dalmaciji, na području Šibensko-kninske županije. Granica Parka proteže se 50 km uz gornji i srednji tok rijeke Krke (dva kilometra nizvodno od Knina pa do Skradina) i donji tok Čikole (obuhvaćajući ušće i 3,5 km kanjona rijeke), na prostoru gradova Knina, Drniša, Skradina i Šibenika i općina Ervenika, Kistanja i Promine…
Voditelj/Mentor: Željko Španjol
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Vrsta: diplomski rad
Datum: 2012-12-17
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR