Info Panel
Početna  /  1614  /  prosinac

Krka u Vili Slovinki Jurja Barakovića

Juraj Baraković, hrvatski pjesnik (Plemići kraj Zadra, 1548 – Rim, 1. VIII. 1628), autor je spjeva Vila Slovinka u kojem u Petju četvrtom opisuje i rijeku Krku: “Od gore Dinare spod ke Krka toči Skradin valom tare a Šibenik moči, niz krugove …

1614 Pročitaj više →