Info Panel
Početna  /  2005  /  studeni

Geomorfološka obilježja doline i poriječja rijeke Krke s osvrtom na dio od Knina do Bilušića buka / Dražen Perica, Danijel Orešić, Srećko Trajbar

“Rijeka Krka sa svojim pritocima čini sustav kompozitnih dolina u kršu. Kompozitnost dolina posljedica je litoloških i tektonskih odnosa. Dolina Krke poligenetskog je postanka. Za kanjonske dijelove karakteristična je pojava …

2005 Pročitaj više →