Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Razvoj ruralnog turizma temeljen na brandu Nacionalnog parka Krka / Mirna Jovanović

Razvoj ruralnog turizma temeljen na brandu Nacionalnog parka Krka / Mirna Jovanović

Autor: Mirna Jovanović
Naslov: Razvoj ruralnog turizma temeljen na brandu Nacionalnog parka Krka
Sažetak rada: Rad se bavi sve popularnijim i traženijim oblikom turizma, a to je ruralni turizam. Današnji ubrzan i stresan način života je pogodovao da ljudi sve više za odmor traže destinacije koje će im pružiti bijeg od svakodnevnice i mir, a ruralni prostor je idealan za to. Ruralno područje oko Nacionalnog parka Krka je nedovoljno iskorišteno s obzirom na to da je posjećenost samog parka svake godine sve veća. Temeljni problem su smještajni kapaciteti kojih ima nedovoljno na tom prostoru. Potrebno je ulagati u seoska domaćinstva kako bi se posjetitelji mogli zadržati nekoliko dana na toj lokaciji, a time bi se doprinijelo oživljavanju i razvitku lokalnog područja. Potrebno je brandiranje i stvaranje jedinstvene ponude koja će privući sve veći broj posjetitelja, ali na način da se ne ugrožava održivost područja.
Voditelj/Mentor: Jelena Šišara
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Veleučilište u Šibeniku
Vrsta: specijalistički diplomski stručni
Datum: 2015-11-12
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR