Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština

Hrvatski arheološki godišnjak

Ključni naslov: Hrvatski arheološki godišnjak (Online) Naslov: Hrvatski arheološki godišnjak [Elektronička građa] / urednik, editor Zoran Wiewegh. Brojčani podaci: [Br.]1(2004)- . Impresum: Zagreb : Ministarstvo kulture RH, 2016- . Materijalni …

2016 Pročitaj više →

Gotičko raspelo s otoka Visovca / Anja Ivić

“Rad predstavlja prvu detaljnu analizu gotičkog raspela iz Muzejske zbirke franjevačkog samostana na otoku Visovcu u Šibensko –kninskoj županiji i svrha mu je rasvijetliti povijest ovog artefakta i smjestiti ga u …

2016 Pročitaj više →

The inscription of medicus of the XIth legion from Burnum / Nikola Cesarik

“The archaeological site at Burnum is the subject of scientific research conducted since 2003 in the area of the ancient agglomeration by the members of the Chair of Ancient Archaeology …

2014 Pročitaj više →

Radionički pečati na italskoj tera sigilati iz Burnuma / Igor Borzić

“Ranije poduzeta a od 2003. g. tekuća arheološka istraživanja pod vodstvom Gradskog muzeja u Drnišu i Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru na teritoriju rimskog vojnog logora/ municipija Burnum (Ivoševci …

2014 Pročitaj više →

Secus flumen Titium: o razgraničenjima i promjenama oko rijeke Krke prije i na početku principata / Slobodan Čače

“Rad obrađuje nekoliko problema povezanih s odnosima među domaćim zajednicama (Skardona, Promona, Varvarija) te raspravlja o teritorijalnim odnosima u kontekstu različitih vidova rimskog djelovanja u pojasu duž srednjeg i donjeg …

2013 Pročitaj više →

Hispanski garum na burnumskom stolu / Igor Borzić

“Pri istraživanju amfiteatra u sklopu rimskoga vojnog logora u Burnumu pronađena je fragmentarno sačuvana amfora tipa Dressel 8 s dobro sačuvanim natpisom (titulus pictus), koji svjedoči da je amfora služila …

2012 Pročitaj više →

Kastrum Burnum: između starih iskopavanja i novih istraživanja / Alessandro Campedelli

“Ostaci rimskog Burnuma nalaze se na obali rijeke Krke, unutar istoimenog Nacionalnog parka. Prva sustavna arheološka istraživanja u Burnumu vršio je Austrijski arheološki institut iz Beča: 1912. i 1913. godine …

2012 Pročitaj više →

Antefixa with depictions of tragic masks from Burnum and Asseria / Vedrana Glavaš

“During the excavations of a monumental structure (campus?) in the territory of Burnum Roman military camp, nine antefixa with a male tragic mask – with big and sad, realistically depicted …

2012 Pročitaj više →

Više od metodologije i prakse: projekt Burnum, primjer međunarodne suradnje na arheološkom istraživanju / Erika Vecchietti

“Projekt Burnum nastao je 2005. kao zajednički istraživački projekt Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru, Gradskog muzeja u Drnišu i Laboratorija za arheološko-topografska istraživanja Odjela za arheologiju Sveučilišta u Bolonji, …

2012 Pročitaj više →

Srednjovjekovne utvrde na području Nacionalnog parka Krka / Marina Ninić, Bojana Bojanić, Obad Šćitaroci, Damir Krajnik

“U članku su analizirane srednjovjekovne utvrde uz Krku i Čikolu kao dio kulturno-povijesne baštine Nacionalnog parka Krka. Iako uvrštene u Registar kulturnih dobara, utvrde su najvećim dijelom zapuštene i teško …

2012 Pročitaj više →

Projekt Burnum: mogući zamašnjak razvoja gornjeg porječja Krke (Pokrčje) / Nenad Cambi

“U radu se iznose osnovne informacije o kompleksnom projektu Burnum, pokrenutom 2003.godine, s perspektivom njegova dugog trajanja. Navode se aktivni subjekti na projektu iz RH koji imaju ugovorni odnos sa …

2011 Pročitaj više →

Geophysical survey of the Burnum archaeological site, Croatia / Federica Boschi

“The Burnum Project, initiated in 2005, was conducted to learn more about the buried remains of the Roman settlement of Burnum, located in the Krka River Valley of central Croatia …

2011 Pročitaj više →

Antefiksi s prikazom tragične maske iz Burnuma i Aserije / Vedrana Glavaš

“Za vrijeme istraživanja monumentalne strukture (campus?) na teritoriju Burnuma, rimskoga vojnog logora, pronađeno je devet antefiksa s prikazom tragične maske muškarca na kojima se ističu velike, tužne, realistično prikazane oči. …

2011 Pročitaj više →

Arheološka istraživanja amfiteatra u Burnumu / Miroslav Glavičić

“Na jugozapadnoj periferiji kompleksa rimskoga vojnog logora u Burnumu izgrađen je rimski vojni amfiteatar. Amfiteatar u Burnumu tipološki pripada amfiteatrima sa četiri ulaza (dva glavna u tjemenu elipse i dva …

2011 Pročitaj više →

Povijesno i aktualno značenje Krke u regionalnom okupljanju i razvoju / Ivo Šimunović

“Sintetizirajući neka autorova ranija istraživanja o „Šibenskoj regiji“, pokušalo se ukazati na neke povijesne, geografske i razvojne čimbenike koji su utjecali na više stoljetni kontinuitet tog prostora kao regionalnog prostora. …

2011 Pročitaj više →

Obnova Šosterine mlinice na Roškom slapu / Zdravko Živković

“Na primjeru jedne od šest mlinica koje su do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća još radile na Roškome slapu, autor objašnjava složenost obnove etnografskog spomenika kulture unutar područja nacionalnog parka. Osim …

2010 Pročitaj više →

Jupitrov kult u Burnumu / Silvia Bekavac

“Tragovi Jupitrova kulta u Burnumu mogu se pratiti kroz epigrafičke natpise i kiparska ostvarenja. Postojanje najstarijeg Jupitrovog svetišta potvrđuje nalaz četiri votivne are posvećene ovom božanstvu, od koje se posebno …

2010 Pročitaj više →

Burnum, rimska vojska i Jupiterov kult / Marko Sinobad

“Burnum je jedan od najznačajnijih antičkih arheoloških lokaliteta na području današnje Bukovice. Nalazi se na desnoj obali rijeke Krke u selu Ivoševcima kod Kistanja. Riječ je rimskom legijskom logoru podignutom nasuprot …

2010 Pročitaj više →

Obnova Šosterine mlinice na Roškom slapu / Zdravko Živković

“Na primjeru jedne od šest mlinica koje su do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća još radile na Roškome slapu, autor objašnjava složenost obnove etnografskog spomenika kulture unutar područja nacionalnog parka. Osim …

2010 Pročitaj više →

Miljevci u pretpovijesti / Marko Menđušić

“Svakako, zasad najznačajniji lokalitet, sadržaj kojeg daje najviše podataka za proučavanje i razumijevanje pretpovijesti miljevačkoga prostora, jest Oziđana pećina (Sl. 2). Smještena je na području sela Bogatić, na lijevoj strani …

2008 Pročitaj više →

Godišnjak Titius

Naslov: Godišnjak Titius : [godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke = anals of interdisciplinary research in the Krka river basin] / [glavni urednik, editor-in-chief Šime Pilić]. Brojčani podaci: God.1,br.1(2008)- . …

2008 Pročitaj više →

Nelipićeve utvrde na rijekama Krki i Čikoli / Joško Zaninović, Davor Gaurina

“Na prostoru grada Drniša (koji uključuje i područje Miljevaca) i općine Promina danas se nalazi pet srednjovjekovnih utvrda koje su bile u posjedu velikaške obitelji Nelipić: Nečven, Bogočin, Kamičak na …

2008 Pročitaj više →

O teritorijalnim razgraničenjima oko Krke kod Miljevaca u rimsko doba / Željko Miletić

“U radu se raspravlja o etničkoj pripadnosti stanovništva rimskog doba na prostoru današnjih Miljevaca, teritorijalnom organiziranju i razgraničenjima zajednica i njihovu statusu. Raspravu otežava gotovo potpuni izostanak arhe- oloških istraživanja. Krka …

2008 Pročitaj više →

Razvoj gradova oko rijeke Krke / Mirela Slukan Altić

“Područje oko rijeke Krke sa svojim specifičnim prirodnim osobinama i povijesno-geografskim razvojem odlikuje se i specifičnim tipom naseljenosti. Na širokom krškom području čijom se sredinom uzdužno proteže rijeka Krka, tijekom …

2008 Pročitaj više →

Joško Zaninović i Nataša Zaninović: Rijeka Krka na starim razglednicama / Velimir Karabuva

“Druga monografija o rijeci Krki, Rijeka Krka na starim razglednicama Joška i Nataše Zaninović, došla je nakon 80 godina čekanja (prva je djelo don Krste Stošića Rijeka Krka iz 1927.). …

2008 Pročitaj više →

Rimska vojska u Burnumu / Nenad Cambi, Miroslav Glavičić, Dražen Maršić , Željko Miletić, Joško Zaninović

“Pisana povijesna vrela, epigrafički spomenici i podatci dobiveni arheološkim iskapanjima ukazuju da je aglomeracija Burnum sastavljena od raznolikih komponenti: rimskog legijskog logora s pripadajućim teritorijem, auksilijarnog kastela, te municipija koji …

2007 Pročitaj više →

Krka kao razdjelnica velikaških gradova Šubića i Nelipića na karti Matea Pagana nastaloj oko 1522. godine / Mirela Slukan Antić

“Na temelju karte Matea Pagana, nastale oko iz 1522. godine, autorica analizira naseljenost Pokrčja u vrijeme njegova dolaska pod osmansku vlast. Spomenuta Paganova karta iznimno je važan povijesni izvor jer …

2007 Pročitaj više →

Amfiteatar u Burnumu: stanje istraživanja 2003.-2005. / Nenad Cambi, Miroslav Glavičić, Dražen Maršić, Željko Miletić, Joško Zaninović

“Rimski Burnum nalazi se sjevernije od Kistanja u selu Ivoševci, na području koje je čitavim svojim opsegom u okvirima Nacionalnog parka Krka (sl. 1). Područje Burnuma pripada krševitoj bukovičkoj zaravni …

2006 Pročitaj više →

The island of Visovac: a school of fraternizing with other creatures / Bože Vuleta

“By its godly beauty the small island of Visovac does not only attract the aesthetically interested and pilgrims. Thank to its position and environment this island is also an extraordinary …

1997 Pročitaj više →

The island of Visovac – a school of fraternizing with other creatures / Bože Vuleta

“By its godly beauty the small island of Visovac does not only attract the aesthetically interested and pilgrims. Thank to its position and environment this island is also an extraordinary …

1997 Pročitaj više →

Visovačka knjižnica / Teofil Ivanić

“Prve vijesti o Visovcu kao samostanu, prema prof. Soldi, potječu iz 1400. godine. Tada se on naziva Lapis Alba (Bijela stijena). Prvi njegovi stanovnici bili su pustinjaci sv. Augustina. Oni …

1970 Pročitaj više →