Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Analiza poslovanja NP Krka / Marta Junaković

Analiza poslovanja NP Krka / Marta Junaković

Autor: Marta Junaković
Naslov: Analiza poslovanja NP Krka
Sažetak rada: U završnom radu obrađena je važnost neprofitnih organizacija sa aspekta društvene zajednice kao cjeline, te je na primjeru Nacionalnog parka „Krka“ prikazana analiza poslovanja neprofitnih organizacija.Neprofitna organizacija je organizacija koja se ne osniva radi ostvarivanja profita nego ima neku drugu svrhu odnosno misiju, a to je služenje javnosti. Neprofitne organizacije poput NP “Krka“ imaju veoma važnu ulogu u razvoju lokalne zajednice i kvalitete života ljudi na području njihovog djelovanja. Prostor Nacionalnog parka „Krka“ izrazito je vrijedan i jedinstven fenomen, ne samo u lokalnim, nego i u svjetskim razmjerima. NP „Krka“ bilježi stalni portast broja posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Stoga je u radu analiziran broja posjetitelja parka u posljednje četiri godine sa aspekta strukture posjetitelja po ulazima u park, vremenskog razdoblja u godini njihovog dolaska te zemlje porijekla posjetitelja. Jedan od najvećih problema u prihvatu posjetitelja je nesrazmjer u korištenju ulaza u park, te perioda kada je najveći broj posjetitelja, stoga se ulažu iznimni napori da se napravi što veća disperzija posjetitelja po ulazima u park i produži sezona dolazaka u cilju rasterećenja najužeg dijela sezone. Briga za očuvanje parka i želja za zadovoljenjem potreba posjetitelja rezultira svake godine sve većim brojem dolazaka, a što se pozitivno odražava na njihovo financijsko poslovanje. Analizom financijskih izvještaja NP „Krka“ može se reći da je poslovanje izuzetno uspješno a što se vidi u ostvarivanju razlike prihoda i rashoda koja se ulaže u poboljšanje materijalne infrastrukture i očuvanje prirodnog fenomena za buduće generacije.
Voditelj/Mentor: Divna Goleš
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Veleučilište u Šibeniku
Vrsta: specijalistički diplomski stručni
Datum: 2015-11-12
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR