Info Panel
Početna  /  Izvori  /  Ocjenski radovi  /  Primjena kontingentne metode vrednovanja NP Krka / Natalija Cvjetković

Primjena kontingentne metode vrednovanja NP Krka / Natalija Cvjetković

Autor: Cvjetković, Natalija
Naslov: Primjena kontingentne metode vrednovanja NP Krka
Sažetak: Nacionalni park Krka jedan je od najljepših i najposjećenijih Parkova u Hrvatskoj. Obzirom na sve veću posjećenost i koncentraciju turista na pojedinim lokacijama, kontingentnom metodom vrednovanja okoliša, na osnovi prikupljenih terenskih podataka anketiranjem posjetitelja, analizirane su sklonosti i mišljenja posjetitelja o kvaliteti postojeće ponude i koristima koje pružaju šume Nacionalnog parka u cilju poboljšanja usluge na cijelom području. Ispitano je ukupno 312 posjetitelja. Utvrđene su spremnosti plaćanja (WTP) proizvoda i usluga ekološkog dobra na području NP Krka. Utvrđeno je da WTP pune cijene ulaznice i WTP cijene ulaznice s popustom posjetitelja ne prelazi značajno dosadašnju cijene ulaznice. Prosječna vrijednost spremnosti plaćanja pune cijene ulaznice iznosi 14,40 €, a ulaznice cijene s popustom 2,37€. Potrebno je nastaviti sa istraživanjima preferencija posjetitelja i uloge općekorisnih proizvoda i usluga koje omogućava šuma prilikom razvoja turizma u zaštićenim područjima.
Voditelj/Mentor: Stjepan Posavec
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet
Vrsta: diplomski rad
Datum: 2016-07-01
Pristup: Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIR