Info Panel
1700

Tiskarstvo u Hrvatskoj od 16. do 18. stoljeća - 1700

Nakon Senjske i Riječke tiskare koje su obilježile početke tiskarstva na području Hrvatske u 15. stoljeću, u 16. stoljeću pojavljuje se i prva tiskara u sjevernoj Hrvatskoj. Tiskara je uspostavljena u Nedelišću, …

Pročitaj više →

Gospodarski i kulturni razvoj Osijeka u 18. stoljeću - 1700

  Od 1687. Osijek i istočno područje današnje Hrvatske nalazili su se u okviru Habsburške Monarhije. Zbog strateškog položaja grada, nove su vlasti na obali Drave izgradile vojnu utvrdu, koje čini današnju Tvrđu, (1712. – 1721.). Unutar bedema nastao …

Pročitaj više →
1735

Franjevačka tiskara – prva tiskara u Osijeku - 1735

U starom dijelu franjevačkog samostana prema Akademskoj (danas Fakultetskoj ulici) od 1748. (ili 1735.?) djelovala je prva tiskara u Osijeku. Ona je radila za potrebe franjevačke provincije Bosne Srebrene, samostana i učilišta, ali …

Pročitaj više →
1743

Tko je Ivan Martin Divald? - 1743

Ivan Martin Divald (1743. – 1806.) prvi je svjetovni tiskar u Osijeku. Rođen je u Budimpešti, a tipografski zanat izučio je u Beču. U povijesnom  smislu Divald je vrlo važna …

Pročitaj više →
1775

Divaldova tiskara (officina Divaltana) - 1775

… gradska uprava na čelu s Josefom Hatzingerom (gradski sudac i savjetnik) 29. svibnja 1775. objavila je oglas u kojemu traži osobe koje bi pokrenule svjetovnu tiskaru zbog nedostatka tiskara …

Pročitaj više →

Prvo sjedište tiskare - 1775

Prve godine boravka u Osijeku Ivan Martin Divald stanovao je i imao tiskaru u zgradi Gradskoga magistrata. Godine 1781. grad mu je otkazao stan, a da bi namirio gradske zahtjeve, …

Pročitaj više →

Prva tiskana knjiga: Ivan Velikanović, Libellus tripartitus, 1775. - 1775

Prva tiskana knjiga u Divaldovoj tiskari  je djelo Ivana Velikanovića Libellus tripartitus cujus pars prima abusus in sacrificio missae occurrentes corrigit, secunda … Essekini : Typis Joannis Martini Diwald, 1775. …

Pročitaj više →
1776

Žanrovske indikacije na naslovnicama - 1776

Divald uvodi žanrovsku indikaciju kao dodatak naslovu knjige. “Naslovi su, u skladu s baroknim običajem oblikovanja naslovnice, bili dugački, s povelikim brojem informacija o sadržaju knjige.  Naznaka žanra najčešće su …

Pročitaj više →
1779

Prvo hrvatsko izdanje Satira illiti divjeg csovika, 1779. - 1779

  “Prvo hrvatsko izdanje Satira illiti divjeg csovika Matije Antuna Reljkovića (1732. – 1798.), tiskano je upravo u osječkoj, Divaldovoj tiskari 1779. godine. Primjerak u Zavičajnoj zbirci Essekiana poseban je …

Pročitaj više →
1782

Matija Petar Katančić: Dissertatio de colvmna milliaria …, 1782. - 1782

Godine 1782. u Divaldovoj je tiskari otisnuta na latinskom jeziku rasprava Matije Petra Katančića o rimskom miljokazu pronađenom kod Osijeka pod naslovom Dissertatio de colvmna milliaria….  Katančić, Matija Petar. Dissertatio …

Pročitaj više →

Ilustriranje naslovnica - 1782

Tijekom 18. st. veliki broj ilustriranih naslovnica dolazi iz tiskare Ivana Martina Divalda. Njih 13 otisnuto je u Divaldovoj tiskari u Osijeku u razdoblju od 1779. do 1800. godine. Bogato …

Pročitaj više →
1792

Paratekstualni elementi - 1792

Paratekstom se smatraju sredstva i konvencije koja se nalaze unutar i izvan knjige, a koja imaju ulogu posrednika između autora, izdavača i čitatelja. Ako je fizički oblik knjige rezultat rada …

Pročitaj više →
1793

Josip Pavišević: Fragmenta poetica …, 1793. - 1793

Oko tiskare počeli su se okupljati književnici i jezikoslovci, u njoj se tiskaju djela Josipa Paviševića, Ivana Velikanovića, Matije Petra Katančića, Antuna Kanižlića, Ivana Stojanovića, Marijana Lanosovića, ali i elegije …

Pročitaj više →
1795

Prva ilustrirana knjiga tiskana u Osijeku - 1795

  Turković, Antun Josip. Xivot svetoga Eustachie, s naukom kerstjanskim vire svete, apostolske, katholicsanske, rimske cerkve / u slicsnoricsje sloxen i izpivan po Antunu Josipu Turkovicsu, Gornje Ossicske Varoshi, Rethfale …

Pročitaj više →
1797

Sveta govorenja pedeset na vechu slavu gospodina Boga Sabaoth, 1797. - 1797

Tomiković, Aleksandar. Sveta govorenja petdeset na vechu slavu gospodina Boga Sabaoth, na poshtenje Blaxene Divice Marie Bogorodice i ostalih svetih Boxjih priko godine sloxena / [prikazana od … fra Aleksandra …

Pročitaj više →
1798

Divald – gradski zastupnik - 1798

Godine 1789. g. Divald postao je gradskim zastupnikom, što govori da je uživao veliki ugled. “Budući da su naši vjerni građani i stanovnici sadašnjih triju komorskih općina Osijeka, koji se …

Pročitaj više →
1806

Baštinici Ivana Martina Divalda - 1806

Nakon smrti Ivana Martina Divalda, 1806. godine, u ime njegovih maloljetnih sinova tiskaru je vodio Divaldov pomoćnik Fridrik Zink, a u razdoblju od 1813. do 1819. bila je pod gradskim …

Pročitaj više →
1810

Oprema Divaldove tiskare 1810. - 1810

Zahvaljujući sačuvanom inventaru Divaldove tiskare iz 1810. godine imamo uvid kako je tiskara bila opremljena i koju opremu je koristila. Inventar se čuva u Dražavnome arhivu u Osijeku, a na …

Pročitaj više →
1819

Martin Alois Divald (1796. – 1844.) - 1819

Martin Alois Divald (sin I. M. Divalda), rođen 1796., umro 1844. Tiskaru je vodio od 1819. do 1844. godine. U to vrijeme tiskara je znatno napredovala. Tiskali su: oglase, molitvenike, …

Pročitaj više →
1844

Julijana Divald - 1844

Juliana Divald (snaha I. M. Divalda) rođena Kovačević, bila je kći osječkog staklarskog majstora. Nakon muževljeve smrti vodila je tiskaru od 1844. do 1846. godine. Ona obnavlja rad tiskare i to …

Pročitaj više →
1846

Dragutin Karl Divald - 1846

Dragutin Karl Divald tiskaru preuzima 1846., a vodi ju do 1857. godine. U razdoblju kada su i Karl Divald i njegova majka vodili tiskaru, hrvatske intelektualce, koji su se zalagali …

Pročitaj više →
1848

Prve novine u Osijeku - 1848

I povijest Osijeka bilježi nekoliko ranijih, ali neuspjelih pokušaja izdavanja novina; primjerice, osječka je obitelj Divald više puta tražila dopuštenje za izdavanje novina, ali je Ugarsko namjesničko vijeće smatralo da …

Pročitaj više →
1943

Divaldiana - 1943

Josip Boesendorfer (Lukač kod Virovitice, 30. I. 1876. – Osijek, 6. VI. 1957), hrvatski povjesničar i ravnatelj Muzeja Slavonije objedinio je podatke o zbirci Divaldiani u Osijeku koju čini 152 djela. Cjelokupna Zbirka Divaldiana …

Pročitaj više →
2017

Film U Ossiku slovima Ivana Martina Divalta - 2017

Promotivni film U Ossiku slovima Ivana Martina Divalta napravili su učenici Ugostiteljsko-turističke škole iz  Osijeka uz financijsku podršku Ministarstva turizma Republike Hrvatske 2017. godine. Cilj projekta je revitalizacija tiskarskog zanata …

Pročitaj više →
2019

Spomen ploča na kući Marković - 2019

Divaltova tiskara, prva svjetovna tiskara u Slavoniji, bila je smještena u osječkoj Tvrđi u ulici Franje Markovića 7. Autori projekta su uz dozvole Grada Osijeka, Uprave za zaštitu kulturne baštine …

Pročitaj više →

Kulturni doprinosi obitelji Divald - 2019

Tek nakladničkom djelatnošću I. M. Divalda i njegovih nasljednika (1775-1856), Osijek prerasta u središte svjetovne i pučke književnosti kulturno-prosvjetiteljskog i preporodnog pokreta u Slavoniji. Izdanja divaldiane (registrirano 278 latinskih, 203 …

Pročitaj više →

Katalog zavičajne zbirke Essekiane Muzeja Slavonije - 2019

Essekiana – zavičajna zbirka Muzeja Slavonije – zbirka je osječkih tiskovina prikupljana po načelu zavičajnosti. Zbirka je nastala na temelju Osječke bibliografije Marije Malbaše.  Sustavno  prikuplja građu od 1903. i …

Pročitaj više →