Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Oprema Divaldove tiskare 1810.
  • Oprema Divaldove tiskare

  • Inventar Divaldove tiskare iz 1810. g

Oprema Divaldove tiskare 1810.

Zahvaljujući sačuvanom inventaru Divaldove tiskare iz 1810. godine imamo uvid kako je tiskara bila opremljena i koju opremu je koristila. Inventar se čuva u Dražavnome arhivu u Osijeku, a na hrvatski ga je preveo dr. sc. Stjepan Sršan.

Izvor: Sršan, Stjepan. Inventar tiskare u Osijeku početkom 19. stoljeća. //  Osječki zbornik, Vol. 24-25, No. XX, 2001.

Inventar Divaldove tiskare iz 1810. (Državni arhiv Osijek (HR-DAOS-6 1815-1816_0))