Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Sveta govorenja pedeset na vechu slavu gospodina Boga Sabaoth, 1797.
  • Sveta govorenja,unutrašnja

Sveta govorenja pedeset na vechu slavu gospodina Boga Sabaoth, 1797.

Tomiković, Aleksandar. Sveta govorenja petdeset na vechu slavu gospodina Boga Sabaoth, na poshtenje Blaxene Divice Marie Bogorodice i ostalih svetih Boxjih priko godine sloxena / [prikazana od … fra Aleksandra Tomikovicha franciskana]. Pritiskana u Osiku, Gradu pervostolnomu Kraljestva Slavonie : slovima Ivana Martina Divald …, 1797.

[12], 385, [1] str. : ilustr. ; 8° (23 cm).

Na poleđini nasl. strane: Prikazana od priponiznoga sluge Fra Alexandra Tomikovicha Franciskana.

Dostupno na: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek-1 i Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek-2