Info Panel
Početna  /  Naslovnica  /  Ilustriranje naslovnica
  • Xivot svetoga Eustachie

  • Katančić, Matija Petar. Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum …

Ilustriranje naslovnica

Tijekom 18. st. veliki broj ilustriranih naslovnica dolazi iz tiskare Ivana Martina Divalda. Njih 13 otisnuto je u Divaldovoj tiskari u Osijeku u razdoblju od 1779. do 1800. godine. Bogato ukrašene ukazuju na baroknu ostavštinu i daju nam do znanja da su ilustracije činile važan segment u kompoziciji naslovne stranice, a neke od njih mogle su imati i funkciju da svojom vizualnošću potaknu čitatelje da koriste knjigu.

S naslovne je stranice moguće iščitati namjenu ili svrhu koja je nekom djelu pridodana. Autori i tiskari na taj su način mogli olakšati čitateljima odabir knjiga, definirajući svrhu ili namjenu koju ona ima.

Izvor: Kristek, A. (2017). Recepcija knjiga tiskanih hrvatskim jezikom u 18. stoljeću : tekstualna organizacija i oblici interakcije čitatelja s knjigom (Disertacija). 

Katančić, Matija Petar. Dissertatio de columna milliaria ad Eszekum reperta quam Petrus Katancius Pannonius … conscripsit. Eszeki : Typis Ioann. Mart. Diwalt, 1782.

Turković, Antun Josip. Xivot svetoga Eustachie, s naukom kerstjanskim vire svete, apostolske, katholicsanske, rimske cerkve / u slicsnoricsje sloxen i izpivan po Antunu Josipu Turkovicsu, Gornje Ossicske Varoshi, Rethfale i Gravica parochu prikazan slavonskim shtiocem za duhovnu zabavu godine 1794. dana pervoga miseca kolovoza … U Osiku : pritiskano u slovopreshi Ivana Mart. Divalt, 1795.