Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština  /  Burnum, rimska vojska i Jupiterov kult / Marko Sinobad

Burnum, rimska vojska i Jupiterov kult / Marko Sinobad

“Burnum je jedan od najznačajnijih antičkih arheoloških lokaliteta na području današnje Bukovice. Nalazi se na desnoj obali rijeke Krke u selu Ivoševcima kod Kistanja. Riječ je rimskom legijskom logoru podignutom nasuprot značajne prapovijesne gradine kod sela Puljani, na mjestu gdje je od prapovijesnog doba postojao prijelaz preko rijeke Krke i odakle je rimska vojska mogla relativno brzo i efikasno djelovati na nemirnom delmatskom području. Uz legijski logor bila su podignuta i dva manja logora za potrebe smještaja pomoćnih vojnih postrojbi. Nakon umirivanja Provincije i odlaska rimskih legija, Burnum je stekao status municipija, dok su u njemu ostale boraviti tek pomoćne vojne postrojbe. Značajno prisustvo vojnih osoba utjecalo je na popularnost državnih kultova u Burnumu, posebno Jupiterovog kulta. Burnum je poslije Salone, Murse i Siscije, četvrti lokalitet u Hrvatskoj po brojnosti pronađenih Jupiterovih žrtvenika. Na području Burnuma pronađeno je sedamnaest Jupiterovih žrtvenika i jedna monumentalna mramorna glava Jupiterove statue.”

Sažetak rada: Sinobad, M. Burnum, rimska vojska i Jupiterov kult. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 2, 2(2010), str. 9-26.