Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština  /  Povijesno i aktualno značenje Krke u regionalnom okupljanju i razvoju / Ivo Šimunović

Povijesno i aktualno značenje Krke u regionalnom okupljanju i razvoju / Ivo Šimunović

“Sintetizirajući neka autorova ranija istraživanja o „Šibenskoj regiji“, pokušalo se ukazati na neke povijesne, geografske i razvojne čimbenike koji su utjecali na više stoljetni kontinuitet tog prostora kao regionalnog prostora. Istražujući faktore koji su djelovali na homogenizaciju tog prostora ukazalo se na fenomen rijeke Krke koja je pored drugih čimbenika izrazito i najsnažnije djelovala na okupljanje i opstojnost tog regionalnog ustroja. Ono što po sebi često neke regionalne prostore razdvaja ili ih ne čini regionalno konzistentnim, su prirodne i društvene različitosti u prostoru. S obzirom na postojanje tih različitosti u konkretnom slučaju, nikada u povijesti tog područja nije došlo do nekih pripadnosti tih prostora nekoj drugoj regiji, ili podjela tog prostora, npr. na područja sjevernog i južnog toka rijeke, ili na prostore istočno i zapadno od korita rijeke. Koristeći dakle, neke istražene momente prije ukazali smo na taj doista jaki prirodni fenomen u kojemu je rijeka Krka odigrala svoju povijesnu ulogu u okupljanju i razvoju tog prostora koji danas, uz funkcionalne razloge, koji su aktualno najsnažniji, nazivamo Šibenska regija.”

Sažetak rada: Šimunović, I. Povijesno i aktualno značenje Krke u regionalnom okupljanju i razvoju. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 3, 3(2011), str. 51-62.