Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština  /  Arheološka istraživanja amfiteatra u Burnumu / Miroslav Glavičić

Arheološka istraživanja amfiteatra u Burnumu / Miroslav Glavičić

“Na jugozapadnoj periferiji kompleksa rimskoga vojnog logora u Burnumu izgrađen je rimski vojni amfiteatar. Amfiteatar u Burnumu tipološki pripada amfiteatrima sa četiri ulaza (dva glavna u tjemenu elipse i dva bočna), a tijekom arheoloških istraživanja, koja su se odvijala u godišnjim istraživačkim kampanjama od studenoga 2003. do listopada 2006., istraženi su južni, istočni i sjeverni prolaz te arena s perimetralnim zidom, otkriven je carski Vespazijanov natpis, pronađeni su arhitektonski ulomci i velika količina sitnog arheološkog materijala. Dokumentirana su arhitektonska rješenja koja su usklađena s konfiguracijom terena, tj. za potrebe gradnje adaptirana je velika vrtača, a rezultati istraživanja već sada omogućavaju uočavanje pojedinih faza gradnje. Amfiteatar u Burnumu dobio je svoju definitivnu formu godine 76./77. kada je na pročelju južnog ulaza podignut Vespazijanov natpis koji je označio dovršetak gradnje. Međutim, postoje čvrste indicije da je burnumski amfiteatar bio sagrađen i ranije, tj. gradnju su vjerojatno u doba Klaudija započeli pripadnici XI. legije, koji su izvršili sve potrebne predradnje glede pripreme i nivelacije terena i potom sagradili amfiteatar. Radove koje financira Vespazijan izvršili su pripadnici IV. legije, a možemo ih okarakterizirati kao rekonstrukciju ili dogradnju amfiteatra. Tada su presvođeni prolazi i dodani zidovi lijevaka na ulazima, povećano je gledalište i pravilnim klesancima od bijeloga vapnenca obzidana arena. U kasnije su doba bile izvedene još neke rekonstrukcije, najuočljivija je izgradnja svetišta u plaštu arene na mjestu ranijeg stubišta u osi zapadnog prolaza. Tijekom boravka legijskih i pomoćnih postrojba amfiteatar je služio za potrebe vojske, međutim nakon godine 86., kada iz Burnuma odlazi IV. legija, jamačno je bio korišten i za civilne potrebe. Do kada je amfiteatar u Burnumu imao svoju funkciju, nije poznato, ali je očito da se urušio zbog trošnosti.”

Sažetak rada: Glavičić, M. Arheološka istraživanja amfiteatra u Burnumu. // Arheološka istraživanja u Cetinskoj krajni : znanstveni skup, Sinj, 10-13. listopada 2006. / odgovorni urednici Anita Librenjak, Domagoj Tončinić. Zagreb : Hrvatsko arheološko društvo : Filozofski fakultet ; Sinj : Muzej Cetinske krajine, 2011. Str. 290-291.