Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština  /  Joško Zaninović i Nataša Zaninović: Rijeka Krka na starim razglednicama / Velimir Karabuva

Joško Zaninović i Nataša Zaninović: Rijeka Krka na starim razglednicama / Velimir Karabuva

“Druga monografija o rijeci Krki, Rijeka Krka na starim razglednicama Joška i Nataše Zaninović, došla je nakon 80 godina čekanja (prva je djelo don Krste Stošića Rijeka Krka iz 1927.). O monografiji koja je pred nama ne bi trebalo puno govoriti kao o knjizi s uobičajenom književnom formom (bilo da je riječ o romanu, noveli, drami), već o knjizi u kojoj se skladno nadopunjavaju pisani tekstovi s fotografi jama koje imaju i povijesnu i kulturološku sadržinu i trajno značenje unutar pisane riječi i fotografi je kao umjetničkog djela. Ova je monografija zapravo snažan znak ugođaja i doživljaja koji su zaboravljeni, ali čije ljepote još uvijek snažno dopiru do nas, kao svjedočanstvo i opomena.”

Ulomak rada: Karabuva, V. Joško Zaninović i Nataša Zaninović : Rijeka Krka na starim razglednicama : [prikaz]. // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 1, 1(2008), str. 399-402.