Info Panel
Početna  /  Kulturno-povijesna baština  /  Projekt Burnum: mogući zamašnjak razvoja gornjeg porječja Krke (Pokrčje) / Nenad Cambi

Projekt Burnum: mogući zamašnjak razvoja gornjeg porječja Krke (Pokrčje) / Nenad Cambi

“U radu se iznose osnovne informacije o kompleksnom projektu Burnum, pokrenutom 2003.godine, s perspektivom njegova dugog trajanja. Navode se aktivni subjekti na projektu iz RH koji imaju ugovorni odnos sa Sveučilištem u Bologni, što je dalo vidljive rezultate korištenjem metodolologije neagresivnog istraživanja u arheologiji. Autor zatim – kao voditelj arheološkog dijela projekta – iznosi dosadašnje rezultate istraživanja rimskog amfiteatra (čiji je kapacitet šest do osam tisuća ljudi) nastalog u Klaudijevo doba, proširenog u doba Vespazijana. U svibnju 2010. otvoren je Arheološki muzej u Puljanima gdje je održan dio programa XVII. međunarodnog kongresa ROMEC. Jedan od ciljeva istraživanja Burnuma je dobiti arheološke zone koje bi se koristile u svrhe razvoja turizma i u gornjem porječju Krke. Bogata materijalna baština Pokrčja: pretpovijesna, antička i srednjovjekovna, te prirodne ljepote kanjona, odnosno gornjeg toka Krke omogućuje stvaranje strateškog plana kojim bi se učinio atraktivnim i sjeverni dio NP Krka, te time rasteretio donji tok i ušće Krke. Ukazivanjem na kulturne vrijednosti toga područja u radu se iznosi program u deset točaka čije bi ostvarivanje rezultiralo povećanjem posjećenosti i s oko stotinjak novih radnih mjesta. Zaključno se upućuje na potrebu ulaganja u arheološka, prirodoslovna i druga istraživanja (etnografska, povjesna, sociološka i sl.) koja mogu biti generator ukupnog razvoja toga nerazvijenog kraja.”

Sažetak rada: Cambi, N. Projekt Burnum : mogući zamašnjak razvoja gornjeg porječja Krke (Pokrčje). // Godišnjak Titius : godišnjak za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke 3, 3(2011), str. 83-91.