Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta

U spomen Fausta Vrančića – 595. milenijska fotografija Šime Strikomana

U povodu obilježavanja 400. obljetnice smrti Fausta Vrančića i izložbe Renesansni Faustus Verantius u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ugledni fotograf Šime Strikoman snimio je svoju 595. milenijsku fotografiju i najnoviju u nizu iz ciklusa ‘Homo volans …

2017 Pročitaj više →

Obljetnica Vrančićeve smrti – izložba Renesansni Faustus Verantius u NSK

Izložba Renesansni Faustus Verantius Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dio je programa Mjeseca hrvatske knjige 2017., a ostvarena je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zaklade Hrvatske akademije …

2017 Pročitaj više →

Časopis Vijenac Matice hrvatske o Faustu Vrančiću u povodu 400. godišnjice smrti

U povodu 400. godišnjice smrti Fausta Vrančića, časopis Vijenac Matice hrvatske donosi radove Faust Vrančić – izumitelj svjetskoga glasa dr. sc. Marijane Borić i Faust Vrančić i hrvatski jezik dr.  sc. Josipa …

2017 Pročitaj više →

Digitalna zbirka Fausta Vrančića

Uspostavljena digitalna zbirka Fausta Vrančića u sklopu portala Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

2016 Pročitaj više →

Virtualni muzej Fausta Vrančića

Knjižnica Juraj Šižgorić iz Šibenika izradila je Virtualni muzej Fausta Vrančića kao prilog boljem poznavanju djela tog glasovita polihistora, leksikografa i izumitelja. 

2016 Pročitaj više →

Nove naprave – 400 godina poslije

U povodu obilježavanja 400. obljetnice od objave djele Nove naprave Fausta Vrančića 10. studenoga 2015. otvorena je izložba Machinae novae – 400 godina poslije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.      Izložbu je …

2016 Pročitaj više →

Memorijalni centar Faust Vrančić na Prviću

2012. godine u mjestu Šepurine na otoku Prviću otvoren je Memorijalni centar Fausta Vrančića. Stalni postav Centra nudi posjetiteljima interaktivno razgledanje makete Vrančićevih izuma, a u vanjskom dijelu postavljeni su modeli izuma …

2012 Pročitaj više →

Digitalizirana djela u NSK

2005 Pročitaj više →

Život nikoliko izabranih divic (1995.)

Život nikoliko izabranih divic / Faust Vrančić ; [priredili Josip Bratulić, Branimir Glavičić, Josip Lisac, Mirjana Šokota] Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šišgorić”, 1995. (Šibenik : Tiskara “Kačić”)  

1995 Pročitaj više →

Pretisak djela Machinae novae

Machinae novae Fausti Verantii Siceni cum declaratione Latina, Italica, Hispanica, Gallica et Germanica. Pretisak. Zagreb : Novi Liber ; Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 1993.

1993 Pročitaj više →

Povratak na Prvić

Prema vlastitoj želji, izraženoj u dodatku oporuke, njegovo je mrtvo tijelo prevezeno brodom iz Venecije u Šibenik te pokopano u župnoj crkvi Sv. Marije u Prvić Luci na otoku Prviću. …

1617 Pročitaj više →

Smrt u Veneciji

Iscrpljen bolešću, Vrančić više nije imao snage za povratak u Rim. U Veneciji ga je zatekla smrt. Preminuo je 20. siječnja 1617. godine, u kući Jeronima Jubetea, svećenika župne crkve …

1617 Pročitaj više →

2. izdanje Logike

Vrančić je objavivši prvo izdanje svoje Logica suis ipsius instrumentis formata (Justus Verax Sicenus, Rim, 1608.) molio logičare da ocijene njegovo djelo u kojem je odstupio od dotadašnje aristotelovske logike. …

1616 Pročitaj više →

Djelo Machinae novae

Machinae novae (Venecija, 1615./1616.), jedno je od istaknutijih djela iz područja europske tehničke literature na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. U njemu pojedinim projektima vizionarski anticipira daljnji razvoj tehnike. …

1615 Pročitaj više →

Odlazak iz Rima u Veneciju

U Rimu Vrančić priprema i tehnički priručnik Machinae novae. Krajem 1615. Vrančić zbog bolesti odlučuje napustiti Rim te se zaputiti u rodni kraj. Zastaje u Veneciji kako bi pripremio djela za …

1615 Pročitaj više →

Rim – red sv. Pavla

Vrančić uz preporuke Mazente odlučuje se pridružiti redu sv. Pavla, tkz. barnabita, te je odrekavši se biskupske časti u novicijat stupio 1608. u mjestu Zagarolo u okolici Rima, i u …

1608 Pročitaj više →

Logica nova suis ipsius instrumentis formata et recognita (1608.) ; Ethica Christiana -1615. i 1616.

Faust Vrančić pisao je filozofske i teološke tekstove. Pod pseudonimom objavio je dva djela, i to Logica suis ipsius instrumentis formata (Justus Verax Sicenus, Rim, 1608.) i Ethica cristiana (Justus …

1608 Pročitaj više →

Život nikoliko odabranih divic

Posljednjih desetak godina Vrančićeva života bio je vrlo plodonosan period u kojem je napisao ili dovršio najveći broj svojih djela. Rimu je 1606. tiskao djelo Život nikoliko izabranih divic, dovršeno …

1606 Pročitaj više →

2. izdanje Vrančićeva Petojezičnoga rječnika

Naslov: Dictionarium septem diversarum linguarum, videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice & Ungarice una cum cuiuslibet linguae registro sive repertorio vernaculo in quo candidus lector sui idiomatis vocabulum facile invenire …

1605 Pročitaj više →

Odlazak u Rim

Napustivši 1605. godine carsku službu, Vrančić seli u Rim, gdje ulazi u red Sv. Pavla, tzv. barnabita. U Rimu je Vrančić živio u kući španjolskog plemića Ivana Krstitelja Vivesa, u …

1605 Pročitaj više →

Vrančić 1598. – povratak u službu cara Rudolfa II.

Godine 1598. Vrančić se vraća u službu cara Rudolfa II. Postaje savjetnikom za Ugarsku i Transilvaniju te naslovnim biskupom Csanáda. Na čelu je biskupije koja je u to vrijeme većim …

1598 Pročitaj više →

Rječnik pet najuglednijih europskih jezika

Naslov: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum : Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae [!] et Ungaricae ; Vocabula Dalmatica quae Ungari sibi usurparunt ; Institutio christiana ; Symbolum apostolorum / [Fausti Verantij]. Impresum: Venetiis …

1595 Pročitaj više →

Venecija

Napustivši carsku službu i Prag 1594., Vrančić je radio na svom rječniku. Na nagovor znamenitoga španjolskog isusovca Alfonsa Carrilloa, kojemu je djelo posvetio, priredio je i tiskao Dictionarium quinque nobilissimarum …

1595 Pročitaj više →

Između Šibenika i Venecije

Vjerojatno potaknut smrću supruge, Faust Vrančić 1594. napušta carsku službu i Prag. Nekoliko je godina boravio u Dalmaciji i Italiji, ponajviše u Veneciji. U to vrijeme razmišljao je o pristupanju Družbi …

1594 Pročitaj više →

Prag – Diplomatički rad Fausta Vrančića

“Nije prošao niti jedan dan da Francuz, Španjolac, Englez, Poljak, Grk, Armenac, Egipćanin, Afrikanac ili Judijac nije prešao prag njegova prebivališta, uvijek sa sve većom željom da se s njim …

1594 Pročitaj više →

Intelektualni interesi

Nova sredina dala je prilike Vrančiću da se bavi intelektualnim interesima. Prikupljao je jezičnu građu za svoj petojezični rječnik Dictionarium, dovršio je u rukopisu hagiografsko djelo Život nikoliko izabranih divic, …

1581 Pročitaj više →

Prag – Vrančić na dvoru Rudolfa II

Nakon dvije godine službe u Veszprému Faust Vrančić postaje tajnikom Rudolfa II. te seli na carski dvor u Prag, gdje će niz godina obavljati različite diplomatske i državničke poslove u …

1579 Pročitaj više →

Zasnivanje obitelji

Godine 1578. ženi se Mariom Zarensis s kojom dobiva kćer Alba Rozu i sina koji umire jako mlad. Ilustracija: Nosiljke iz djela Machinae novae Fausta Vrančića (1515./1516.)

1578 Pročitaj više →

Rim – članstvo u hrvatskoj bratovštini sv. Jeronima

Nakon smrti Antuna Vrančića 1573. godine nekoliko sljedećih godina Faustova života slabo su poznate. Pretpostavlja se da je boravio u Italiji i dopunjavao svoja znanja. Vjerojatno se kretao u društvu …

1575 Pročitaj više →

Šibenik

Samo nakratko, po završetku studija vraća se u svoj voljeni Šibenik koji je međutim pretijesan za radoznali Faustov duh, pa on odlazi u Ugarsku gdje je stric Antun kraljev namjesnik. …

1572 Pročitaj više →

Studij u Padovi, 1568. – 1669.

Nakon sedmogodišnjega humanističkog obrazovanja u Ugarskoj Faust Vrančić odlazi u Padovu, gdje od 1568. do 1572. studira pravo i filozofiju.  

1568 Pročitaj više →

Školovanje kod Antuna Vrančića

Dio obiteljske tradicije bila je i briga za školovanje nadarenih članova, stoga je Fausta u dobi od nepunih deset godina primio na odgoj i školovanje njegov stric Antun Vrančić (1504.-1573.), …

1559 Pročitaj više →

Djetinjstvo u domovini

Djetinjstvo je Faust proveo na otoku Prviću u Šepurini, a školovanje u Šibeniku. U to doba, kako piše Mihovil Vrančić svom bratu Antunu, Faust je “dijete živa duha, lijepe i …

1557 Pročitaj više →

Faust Vrančić

Faust Vrančić (Faustus Verantius, Fausto Veranzio, Faustus Verancsics) (1551.-1617.) hrvatski je polihistor, kozmopolit, izumitelj, jezikoslovac i biskup. Razvijao se i oblikovao u renesansnom ozračju te se u skladu sa značajkama …

1551 Pročitaj više →