Info Panel
Početna  /  E-izvori

Antun Vrančić

Antun Vrančić, hrvatski crkveni prelat, diplomat i pisac (Šibenik, 29. V. 1504 – Prešov, Slovačka, 15. VI. 1573). Mlad je otišao u Ugarsku, gdje se u Veszprému za njegovu izobrazbu brinuo majčin rođak, biskup Petar Berislavić; postao skradinski kanonik i veszprémski …

2017 Pročitaj više →

Mihovil Vrančić (Šibenik, ? 17. II. 1507 – Šibenik, ? 3. I. 1570)

Mihovil Vrančić, hrvatski diplomat, pjesnik i povjesničar (Šibenik, ? 17. II. 1507 – Šibenik, ? 3. I. 1570). Brat Antuna Vrančića i otac Fausta Vrančića. Godine 1591. objavio je pjesnički tekst Zalutala mlada Ruskinja (Error devius virginis Ruthenae) na kraju pjesničke zbirke Hieronymusa Arconatusa. Pjesnički …

2017 Pročitaj više →

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja III: Vrančićeva pomagala za kodiranje / Milenko Lončar ; Diana Sorić

“Među rukopisima Antuna Vrančića u Nacionalnoj knjižnici Széchényi u Budimpešti nalazi se pet priručnika za kodiranje, svaki na jednom listu papira. Riječ je o četirima službenim dokumentima što ih je …

2016 Pročitaj više →

Još ponešto o Vrančićevim nazivima mjeseci u godini / Sanja Vulić

“Dobro je poznato da su Vrančićeva hrvatska djela, glasoviti Dictionarivm qvinqve nobilissimarvm Evropae lingvarvm, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Vngaricae iz 1595. te hagiografsko djelo Život nikoliko izabranih divic iz …

2016 Pročitaj više →

Pitanje datuma rođenja Hrvatskog humanista i Ugarskog primasa Antuna Vrančića (1504.-1573.) / Diana Sorić

“U radu se na temelju saznanja dobivenih analizom Vrančićeve korespondencije, uvidom u neobjavljenu arhivsku građu te kritičkim osvrtom na podatke u stručnoj literaturi, dokazuje da poznati šibenski humanist i crkveni …

2015 Pročitaj više →

Antun Vrančić, Historiografski fragmenti, preveo Šime Demo, uvodnu studiju i bilješke priredila Castilia Manea-Grgin, Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, Šibenik 2014., 323 str. / Iva Kurelac

“Objavljivanjem Historiografskih fragmenata Antuna Vrančića Gradska knjižnica “Juraj Šiž- gorić” iz Šibenika pred čitateljstvo donosi vrijedno svjedočanstvo o historiografskom radu tog znamenitog šibenskog humanista i crkvenog velikodostojnika. Živeći u turbulentnim …

2015 Pročitaj više →

Faust Vrančić i njegov doprinos razvoju tehničke misli / Marijana Borić

“U nizu istaknutih hrvatskih mislilaca koji su dali zapažen doprinos razvoju zapadnoeuropske znanosti posebno mjesto zauzima Faust Vrančić (Šibenik 1551. – Venecija 1617.). Tijekom života djelovao je kao izumitelj, konstruktor, …

2015 Pročitaj više →

Politika i književnost u elegijama Mihovila Vrančića iz 1528. / György Palotás

“Književnopovijesno proučavanje humanističkoga kruga koji je djelovao oko Ivana Zapolje (1487–1540) i, nakon njegove smrti, oko Izabele Jagelović (1519–1559) često se i u mađarskom i u međunarodnom obzoru zanemaruje zbog …

2014 Pročitaj više →

Lupus in elegia. O književnom okolišu u kojem su nastale querelae Mihovila Vrančića / Péter Kasza

“Mihovil Vrančić napisao je oko 1528. dvije odulje elegije koje obje nose naslov Querela Hungariae in Austriam. Zanimljivost ovih pjesama leži u tomu što su one prve predstavnice književnoga žanra …

2014 Pročitaj više →

„Skitsko-sarmatsko vjenčanje“ i epitalamij Mihovila Vrančića iz 1539. / György Palotás

“Ugarski kralj Ivan Zapolja (1487–1540) oženio je 2. ožujka 1539. poljsku princezu Izabelu Jagelović (1519–1559). U čast tog događaja napisano je više svadbenih pjesma (epithalamia), kojima su autori Stanislaus Glandinus, …

2014 Pročitaj više →

Pismom protiv nepoželjnih čitatelja II. Kodirana poruka Antuna Vrančića / Milenko Lončar

“Braća Antun i Mihovil Vrančić u svojem su se dopisivanju povremeno služila kodiranim porukama. Zahvaljujući istraživanju D. Sorić i autora ovog rada Mihovilove su šifre nedavno odgonetnute, dok je kratki …

2014 Pročitaj više →

Obiteljski korespondenti Antuna Vrančića (1504.-1573.): Biografski podaci i lokacija rukopisne građe / Diana Sorić

“U radu se na temelju relevantne literature te arhivske građe prikupljaju biografska saznanja o deset članova obitelji s kojima se dopisivao hrvatski humanist i ugarski primas Antun Vrančić (1504.-1573.). Također …

2014 Pročitaj više →

Using Script Against Undesirable Readers: The Coded Messages of Mihovil and Antun Vrančić / Milenko Lončar ; Diana Sorić

“During the period of their correspondance, the brothers Mihovil and Antun Vrančić would occasionaly write messages in code [1] : Antun in a letter written while on a diplomatic mission …

2013 Pročitaj više →

Hrvatski rječnik Vrančićeva rječnika i njegove proze / Josip Lisac

“Faust Vrančić autor je dviju knjiga u kojima je udio hrvatskoga jezika znatan. Osjetan je taj udjel u njegovu glasovitu rječniku, dominantan u manje znanoj prozi, u Životu nikoliko izabranih …

2013 Pročitaj više →

Oporuka Fausta Vrančića iz ostavštine plemićke obitelji Draganić-Vrančić u Državnom arhivu u Rijeci / Iva Kurelac

“U radu se na temelju sadržajne i paleografske analize neobjavljene oporuke znamenitoga šibenskog humanista i crkvenog velikodostojnika Fausta Vrančića, sastavljene 12. lipnja 1615., koja je kao dio ostavštine plemićke obitelji …

2013 Pročitaj više →

Faust Vrančić i dioba predmetā iz ostavštine Antuna Vrančića u Šibeniku 1576. i 1579. godine / Danko Zelić

“Uz kraće napomene o okolnostima u kojima su nastali i načinu na koji su dospjeli na sadašnje mjesto, u Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, u tekstu se …

2011 Pročitaj više →

415 godina Vrančićeva rječnika / Krešimir Ćosić

“Iako su već otprije poznati pokušaji bilježenja pojedinih riječi hrvatskoga jezika, o hrvatskoj se leksikografiji u užem smislu može govoriti tek od Fausta Vrančića i njegova petojezičnog rječnika tiskanog 1595. …

2010 Pročitaj više →

Dva sveščića stihova iz XVI. stoljeća, navodno Mihovila Vrančića Šibenčanina / Amir Kapetanović

“U radu se opisuju dva sveščića pjesama koja je F. Fancev 1925. godine povezao s jednim uglednim članom glasovite šibenske obitelji, Mihovilom Vrančićem, i gradom Šibenikom. Izbor nekih pjesama ipak …

2010 Pročitaj više →

Klasifikacija pisama Antuna Vrančića / Diana Sorić

“Epistolarna komunikacija kao razmjena misli, ideja, intimnih ispovijesti, političkih apela ili posvetnih predgovora – poslanica u humanizmu kao paneuropskoj pojavi afirmirala se na poseban način. Tome je, između ostalog, pridonijela …

2009 Pročitaj više →

Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene / Iva Kurelac

“U svrhu znanstvene analize epistolografske komunikacije među istaknutim hrvatskim humanistima, u radu su analizirane tri poslanice s početka neobjavljenog djela De rebus Dalmaticis šibenskog humanista i povjesničara Dinka Zavorovića. Riječ …

2008 Pročitaj više →

Illyrica historia Fausta Vrančića / Iva Kurelac

“U ovom je radu riječ o rukopisu Illyrica Historia hrvatskog humanista Fausta Vrančića. Daje se opis rukopisa i analizira zastupljenost citata pojedinih autora u toj kompilaciji fragmenata.” Sažetak rada: Kurelac, …

2005 Pročitaj više →

Faust Vrančić, 450. obljetnica rođenja / Ivka Kljajić ; Miljenko Lapaine

“Faust VRANČIĆ (Faustus Verantius), polihistor, konstruktor, pisac i leksikograf rođen je 1551. god. u Šibeniku, a umro 1617. u Veneciji. U Požunu je stekao početnu humanističku izobrazbu. Godine 1568. otišao …

2002 Pročitaj više →

Aonio Paleario i Antun Vrančić / Leo Košuta

“Tema ovog skupa »humanisti-protestanti« može se shvatiti u širem značenju te kovanice kao tema onih humanista koji su se, kao štovatelji klasične starine, zauzimali također za obnovu Crkve u njezinu …

1992 Pročitaj više →

Faust Vrančić i aristotelizam u logici / Srećko Kovač

“Članak se bavi odnosom između »nove logike« Fausta Vrančića (1551-1617) i renesansne aristotelovske logike. Taj se problem ispituje, na prvome mjestu, putem istraživanja odnosa između Vrančićeve i aristotelovske Dominisove koncepcije …

1988 Pročitaj više →

Logika Fausta Vrančića / Srećko Kovač

“Među djelima F. Vrančića(1551-1617) nailazimo i dva kratka spisa koji se tiču filozofijskih disciplina logike i etike. Godine 1608. izlazi u Venecijii Logica suis ipsius instrumentis formata, 1,610. u Rimu Ethica christiana. Kao …

1984 Pročitaj više →

Nepoznata izdanja “Logike i etike” Fausta Vrančića / Šime Jurić

“Književni rad šibenčanina Fausta Vrančića (1551-1617) izrazito je polihistorski i nosi sva obilježja takva pisanja. To Vrančićevo mnogostrano interesiranje za razna znanstvena područja svakako potječe iz dispozicija prirođenih piscu, ali …

1978 Pročitaj više →

Antun Vrančić – u povodu 400. godine smrti

“Antun Vrančić rodio se 29.5.1504. godine u Šibeniku. Studirao je u Padovi, Beču i Krakovu. Njegova diplomatska karijera započela je onda kada ga je Ivan Zapolja imenovao svojim tajnikom. Vrančićev …

1973 Pročitaj više →