Info Panel
1551

Faust Vrančić - 1551

Faust Vrančić (Faustus Verantius, Fausto Veranzio, Faustus Verancsics) (1551.-1617.) hrvatski je polihistor, kozmopolit, izumitelj, jezikoslovac i biskup. Razvijao se i oblikovao u renesansnom ozračju te se u skladu sa značajkama …

Pročitaj više →
1557

Djetinjstvo u domovini - 1557

Djetinjstvo je Faust proveo na otoku Prviću u Šepurini, a školovanje u Šibeniku. U to doba, kako piše Mihovil Vrančić svom bratu Antunu, Faust je “dijete živa duha, lijepe i …

Pročitaj više →
1559

Školovanje kod Antuna Vrančića - 1559

Dio obiteljske tradicije bila je i briga za školovanje nadarenih članova, stoga je Fausta u dobi od nepunih deset godina primio na odgoj i školovanje njegov stric Antun Vrančić (1504.-1573.), …

Pročitaj više →
1568

Studij u Padovi, 1568. – 1669. - 1568

Nakon sedmogodišnjega humanističkog obrazovanja u Ugarskoj Faust Vrančić odlazi u Padovu, gdje od 1568. do 1572. studira pravo i filozofiju.  

Pročitaj više →
1572

Šibenik - 1572

Samo nakratko, po završetku studija vraća se u svoj voljeni Šibenik koji je međutim pretijesan za radoznali Faustov duh, pa on odlazi u Ugarsku gdje je stric Antun kraljev namjesnik. …

Pročitaj više →
1575

Rim – članstvo u hrvatskoj bratovštini sv. Jeronima - 1575

Nakon smrti Antuna Vrančića 1573. godine nekoliko sljedećih godina Faustova života slabo su poznate. Pretpostavlja se da je boravio u Italiji i dopunjavao svoja znanja. Vjerojatno se kretao u društvu …

Pročitaj više →
1578

Zasnivanje obitelji - 1578

Godine 1578. ženi se Mariom Zarensis s kojom dobiva kćer Alba Rozu i sina koji umire jako mlad. Ilustracija: Nosiljke iz djela Machinae novae Fausta Vrančića (1515./1516.)

Pročitaj više →
1579

Prag – Vrančić na dvoru Rudolfa II - 1579

Nakon dvije godine službe u Veszprému Faust Vrančić postaje tajnikom Rudolfa II. te seli na carski dvor u Prag, gdje će niz godina obavljati različite diplomatske i državničke poslove u …

Pročitaj više →
1581

Intelektualni interesi - 1581

Nova sredina dala je prilike Vrančiću da se bavi intelektualnim interesima. Prikupljao je jezičnu građu za svoj petojezični rječnik Dictionarium, dovršio je u rukopisu hagiografsko djelo Život nikoliko izabranih divic, …

Pročitaj više →
1594

Prag – Diplomatički rad Fausta Vrančića - 1594

“Nije prošao niti jedan dan da Francuz, Španjolac, Englez, Poljak, Grk, Armenac, Egipćanin, Afrikanac ili Judijac nije prešao prag njegova prebivališta, uvijek sa sve većom željom da se s njim …

Pročitaj više →

Između Šibenika i Venecije - 1594

Vjerojatno potaknut smrću supruge, Faust Vrančić 1594. napušta carsku službu i Prag. Nekoliko je godina boravio u Dalmaciji i Italiji, ponajviše u Veneciji. U to vrijeme razmišljao je o pristupanju Družbi …

Pročitaj više →
1595

Venecija - 1595

Napustivši carsku službu i Prag 1594., Vrančić je radio na svom rječniku. Na nagovor znamenitoga španjolskog isusovca Alfonsa Carrilloa, kojemu je djelo posvetio, priredio je i tiskao Dictionarium quinque nobilissimarum …

Pročitaj više →

Rječnik pet najuglednijih europskih jezika - 1595

Naslov: Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum : Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae [!] et Ungaricae ; Vocabula Dalmatica quae Ungari sibi usurparunt ; Institutio christiana ; Symbolum apostolorum / [Fausti Verantij]. Impresum: Venetiis …

Pročitaj više →
1598

Vrančić 1598. – povratak u službu cara Rudolfa II. - 1598

Godine 1598. Vrančić se vraća u službu cara Rudolfa II. Postaje savjetnikom za Ugarsku i Transilvaniju te naslovnim biskupom Csanáda. Na čelu je biskupije koja je u to vrijeme većim …

Pročitaj više →
1605

Odlazak u Rim - 1605

Napustivši 1605. godine carsku službu, Vrančić seli u Rim, gdje ulazi u red Sv. Pavla, tzv. barnabita. U Rimu je Vrančić živio u kući španjolskog plemića Ivana Krstitelja Vivesa, u …

Pročitaj više →

2. izdanje Vrančićeva Petojezičnoga rječnika - 1605

Naslov: Dictionarium septem diversarum linguarum, videlicet Latine, Italice, Dalmatice, Bohemice, Polonice, Germanice & Ungarice una cum cuiuslibet linguae registro sive repertorio vernaculo in quo candidus lector sui idiomatis vocabulum facile invenire …

Pročitaj više →
1606

Život nikoliko odabranih divic - 1606

Posljednjih desetak godina Vrančićeva života bio je vrlo plodonosan period u kojem je napisao ili dovršio najveći broj svojih djela. Rimu je 1606. tiskao djelo Život nikoliko izabranih divic, dovršeno …

Pročitaj više →
1608

Logica nova suis ipsius instrumentis formata et recognita (1608.) ; Ethica Christiana -1615. i 1616. - 1608

Faust Vrančić pisao je filozofske i teološke tekstove. Pod pseudonimom objavio je dva djela, i to Logica suis ipsius instrumentis formata (Justus Verax Sicenus, Rim, 1608.) i Ethica cristiana (Justus …

Pročitaj više →

Rim – red sv. Pavla - 1608

Vrančić uz preporuke Mazente odlučuje se pridružiti redu sv. Pavla, tkz. barnabita, te je odrekavši se biskupske časti u novicijat stupio 1608. u mjestu Zagarolo u okolici Rima, i u …

Pročitaj više →
1615

Odlazak iz Rima u Veneciju - 1615

U Rimu Vrančić priprema i tehnički priručnik Machinae novae. Krajem 1615. Vrančić zbog bolesti odlučuje napustiti Rim te se zaputiti u rodni kraj. Zastaje u Veneciji kako bi pripremio djela za …

Pročitaj više →

Djelo Machinae novae - 1615

Machinae novae (Venecija, 1615./1616.), jedno je od istaknutijih djela iz područja europske tehničke literature na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće. U njemu pojedinim projektima vizionarski anticipira daljnji razvoj tehnike. …

Pročitaj više →
1616

2. izdanje Logike - 1616

Vrančić je objavivši prvo izdanje svoje Logica suis ipsius instrumentis formata (Justus Verax Sicenus, Rim, 1608.) molio logičare da ocijene njegovo djelo u kojem je odstupio od dotadašnje aristotelovske logike. …

Pročitaj više →
1617

Smrt u Veneciji - 1617

Iscrpljen bolešću, Vrančić više nije imao snage za povratak u Rim. U Veneciji ga je zatekla smrt. Preminuo je 20. siječnja 1617. godine, u kući Jeronima Jubetea, svećenika župne crkve …

Pročitaj više →

Povratak na Prvić - 1617

Prema vlastitoj želji, izraženoj u dodatku oporuke, njegovo je mrtvo tijelo prevezeno brodom iz Venecije u Šibenik te pokopano u župnoj crkvi Sv. Marije u Prvić Luci na otoku Prviću. …

Pročitaj više →
1993

Pretisak djela Machinae novae - 1993

Machinae novae Fausti Verantii Siceni cum declaratione Latina, Italica, Hispanica, Gallica et Germanica. Pretisak. Zagreb : Novi Liber ; Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šižgorić”, 1993.

Pročitaj više →
1995

Život nikoliko izabranih divic (1995.) - 1995

Život nikoliko izabranih divic / Faust Vrančić ; [priredili Josip Bratulić, Branimir Glavičić, Josip Lisac, Mirjana Šokota] Šibenik : Gradska knjižnica “Juraj Šišgorić”, 1995. (Šibenik : Tiskara “Kačić”)  

Pročitaj više →
2005
2012

Memorijalni centar Faust Vrančić na Prviću - 2012

2012. godine u mjestu Šepurine na otoku Prviću otvoren je Memorijalni centar Fausta Vrančića. Stalni postav Centra nudi posjetiteljima interaktivno razgledanje makete Vrančićevih izuma, a u vanjskom dijelu postavljeni su modeli izuma …

Pročitaj više →
2016

Nove naprave – 400 godina poslije - 2016

U povodu obilježavanja 400. obljetnice od objave djele Nove naprave Fausta Vrančića 10. studenoga 2015. otvorena je izložba Machinae novae – 400 godina poslije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.      Izložbu je …

Pročitaj više →

Virtualni muzej Fausta Vrančića - 2016

Knjižnica Juraj Šižgorić iz Šibenika izradila je Virtualni muzej Fausta Vrančića kao prilog boljem poznavanju djela tog glasovita polihistora, leksikografa i izumitelja. 

Pročitaj više →

Digitalna zbirka Fausta Vrančića - 2016

Uspostavljena digitalna zbirka Fausta Vrančića u sklopu portala Digitalne zbirke Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. 

Pročitaj više →
2017

Časopis Vijenac Matice hrvatske o Faustu Vrančiću u povodu 400. godišnjice smrti - 2017

U povodu 400. godišnjice smrti Fausta Vrančića, časopis Vijenac Matice hrvatske donosi radove Faust Vrančić – izumitelj svjetskoga glasa dr. sc. Marijane Borić i Faust Vrančić i hrvatski jezik dr.  sc. Josipa …

Pročitaj više →

Obljetnica Vrančićeve smrti – izložba Renesansni Faustus Verantius u NSK - 2017

Izložba Renesansni Faustus Verantius Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dio je programa Mjeseca hrvatske knjige 2017., a ostvarena je uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Zaklade Hrvatske akademije …

Pročitaj više →

U spomen Fausta Vrančića – 595. milenijska fotografija Šime Strikomana - 2017

U povodu obilježavanja 400. obljetnice smrti Fausta Vrančića i izložbe Renesansni Faustus Verantius u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, ugledni fotograf Šime Strikoman snimio je svoju 595. milenijsku fotografiju i najnoviju u nizu iz ciklusa ‘Homo volans …

Pročitaj više →