Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Intelektualni interesi

Intelektualni interesi

Nova sredina dala je prilike Vrančiću da se bavi intelektualnim interesima. Prikupljao je jezičnu građu za svoj petojezični rječnik Dictionarium, dovršio je u rukopisu hagiografsko djelo Život nikoliko izabranih divic, posvećeno opatici i redovnicama samostana sv. Spasa u Šibeniku, a bavio se i tehničkim projektima. O tome svjedoče sačuvani dokumenti iz tog perioda koji se odnose na pojedine Vrančićeve patente.