Info Panel
Početna  /  Vremenska lenta  /  Venecija
  • VENECIJA_

Venecija

Napustivši carsku službu i Prag 1594., Vrančić je radio na svom rječniku. Na nagovor znamenitoga španjolskog isusovca Alfonsa Carrilloa, kojemu je djelo posvetio, priredio je i tiskao Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmati[c]ae et Ungaricae (Venecija, 1595.), rječnik pet najuglednijih jezika Europe (latinski, talijanski, njemački, dalmatinski i mađarski). Djelo se smatra temeljem hrvatske leksikografije jer je prvi rječnik hrvatskoga jezika, ali i prvi oveći rječnik mađarskoga jezika. Koristili su ga mnogi leksikografi preuzimajući njegovu jezičnu građu ili kao model za vlastite nove rječnike. Vrančićev Dictionarium zasigurno je pridonio afirmaciji i dignitetu hrvatskog jezika te odluci da 1599. hrvatski jezik bude izabran kao najprikladniji od slavenskih jezika za poučavanjem u isusovačkim kolegijima. Tada se zasniva Akademija hrvatskog jezika u Rimu, na kojoj se u sklopu Rimskoga kolegija predavao hrvatski jezik.

Venecija iz djela: Georg Braun; Franz Hogenberg. Civitates orbis terrarum. Köln, 1572-1617