Info Panel
Početna  /  Kulturne veze  /  Bugarske teme u hrvatskoj knjizevnosti  /  Hrvatske drame inspirirane bugarskom poviješću
  • Ante Tresić Pavičić

Hrvatske drame inspirirane bugarskom poviješću

U hrvatskoj dramskoj literaturi posebno je bio zanimljiv tragičan lik bugarskoga cara Simeona i cara Samuila.

Tragediju o caru Samuilu napisao je I. Kiseljak (1820-1896), Samuil car bugarski, žalostna igra u pet činah.

Ante Tresić Pavičić (1867-1949), pjesnik, dramski pisac, političar sastavlja dramu Simeon Veliki.

Zbirka rukopisa i starih knjiga NSK ; LX84

Tresić-Pavičić, Ante. Simeon Veliki: historijska tragedija u pet činova. Zagreb, 1897. (Zabavna knjižnica Matice hrvatske, sv. 206-207)