Vremenska lenta

1846

Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić

Epski spjev Ivana Mažuranića najbolje je ostvarenje preporodne hrvatske književnosti. Prvi je put tiskan pod naslovom Smèrt Čengić-age u almanahu Iskra 1846. godine. Od tada do danas spjev je doživio mnogobrojna izdanja i  preveden je na mnoge jezike. U kasnijim izdanjima […]

1842

Pogled u Bosnu / Matija Mažuranić

Taj prvi moderni putopis u hrvatskoj književnosti napisao je Matija Mažuranić pod imenom “jedan domorodac” s 22 godine. Knjiga je bilo dobro prihvaćena te je već 1845. godine prevedena na češki jezik. Za Mažuranićev Pogled u Bosnu Stanko Vraz primjećuje […]

1836

Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga / Vjekoslav Babukić

Gramatika Vjekoslava Babukića prva je zagrebačka gramatika i prva općenacionalna gramatika. Po njoj se učio hrvatski jezik pedesetak godina, a jezik koji je Sabor proglasio službenim 1847. upravo je jezik koji je opisan u njoj. Njome je prvi put kodificirana jezična […]

1832

Disertatia iliti Razgovor darovan gospodi poklisarom / Janko Drašković

Grof Janko Drašković objavio je 1832. godine u Karlovcu svoju Disertaciju, prvi hrvatski politički program. Ta je znamenita brošura pisana štokavskim narječjem i u njoj se Drašković zauzimao za ujedinjenje svih hrvatskih zemalja, a zatim i za stvaranje Velike Ilirije u koju […]

1830

Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja / Ljudevit Gaj

Ljudevit Gaj, vođa hrvatskoga narodnog preporoda, napisao je malenu i skromnu knjigu s dubokim i dalekosežnim posljedicama, i to u dobi od samo 21 godine. Djelo je tiskano u Budimu 1830. na hrvatskokajkavskom i njemačkom jeziku, a sadrži prijedlog pravopisne reforme […]

1762

Satir iliti divji čovik / Matija Antun Relković

Satirično-narativni spjev Matije Antuna Relkovića prvo je svjetovno djelo slavonske književnosti. Spjev je objavljen u Dresdenu 1762. godine u 1500 primjeraka. Sastoji se od 11 pjevanja u narodnom desetercu, kojim autor kritizira tadašnje gospodarske i moralne uvjete u Slavoniji. Unatoč brojnim […]

1756

Razgovor ugodni naroda slovinskoga / Andrija Kačić Miošić

Andrija Kačić Miošić autor je najčitanijeg djela hrvatske dopreporodne književnosti. Prvo izdanje tiskano je 1756. godine u Veneciji i s godinama je postalo pravi bestseler s više od osamdeset izdanja do danas. To je djelo pučka povijesna čitanka koja poučava čitatelje […]

1710

Gazophylacium / Ivan Belostenec

Gazofilacij ili latinsko-ilirska riznica riječi Ivana Belostenca monumentalni je rječnik u dva dijela i prvi rječnik koji obuhvaća sva tri hrvatska narječja, pod zajedničkim nazivom lingua Illyrica. Belostenčevo životno djelo desetljećima je ležalo u rukopisu u pavlinskom samostanu u Lepoglavi. […]

1689

Osman / Ivan Gundulić

Ep Osman najpoznatije je djelo Ivana Gundulića i jedan od najboljih hrvatskih epova književnog baroka. Ep nije tiskan do 1826. godine te je do nas stigao necjelovit: nedostaju 14. i 15. pjevanje koja Gundulić najvjerojatnije nikad nije niti dovršio. Ta je pjevanja ispjevalo […]

1666

De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex / Ivan Lučić

O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske najvažnije je djelo Trogiranina Ivana Lučića. Ovo djelo smatra se prvim znanstveno-kritičkim djelom hrvatske historiografije, a njegov autor „ocem hrvatske historiografije.“ U pisanju toga djela Lučić se služio građom iz arhiva, gradskih kancelarija, javnih i […]

1660

Putni tovaruš / Ana Katarina Zrinski

Prvi molitvenik na hrvatskom jeziku osobno je prevela s njemačkoga i priredila Ana Katarina Zrinski. Dovršila je molitvenik 1. kolovoza 1660. godine u Ozlju, što je vidljivo iz njezina predgovora, a otisnula ga je 1661. godine u Veneciji, u poznatoj tiskari Babian, o […]

1652

Memoria regum et banorum, regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae / Juraj Ratkaj

Djelo Spomen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prva je sustavna hrvatska povijesnica. Djelo je posvećeno kralju Ferdinandu IV. te braći Nikoli i Petru Zrinskomu. Pisano je u protureformacijskom duhu, zbog čega su ga njemački protestanti osudili […]