Disertatia iliti Razgovor darovan gospodi poklisarom / Janko Drašković

Grof Janko Drašković objavio je 1832. godine u Karlovcu svoju Disertaciju, prvi hrvatski politički program. Ta je znamenita brošura pisana štokavskim narječjem i u njoj se Drašković zauzimao za ujedinjenje svih hrvatskih zemalja, a zatim i za stvaranje Velike Ilirije u koju bi ušla Bosna i slovenske zemlje.

 

PristupDigitalne zbirke NSK