Rukopisi

2022

HRVATSKA TROPISMENOST

Preci današnjih Hrvata počeli su dolaziti na prostor starih rimskih provincija Dalmacije i Panonije u velikoj seobi naroda u srednjem vijeku, da bi u 7. stoljeću zauzeli znatan dio toga prostora. Dolaskom u svoju novu postojbinu, Hrvati su bili nepismeni […]

1468

Petrisov zbornik (1468.)

Sa svojih 350 listova, Petrisov zbornik iz 1468. godine svakako je najopsežniji hrvatskoglagoljski srednjovjekovni rukopisni zbornik te najvažniji izvor za istraživanje hrvatske srednjovjekovne književnosti. U njemu su članci iz apokrifne književnosti, dijelovi srednjovjekovnih romana, enciklopedijski tekstovi, traktati, recepti i drugo. […]

1401

Poljički statut (15. st.)

Zbornik zakonskih normi slobodne općine Poljica zauzima važno mjesto u hrvatskoj ćiriličnoj tradiciji. Poljički statut je zbornik starohrvatskog običajnog prava kodificiran u prvoj polovini 15. stoljeća zbog novih političkih okolnosti. Statutom se reguliraju odnosi između društvenih skupina u Poljicama među kojima […]

1395

Razvod istarski (1275. – 1395.)

Istarski razvod najstariji je međunarodni diplomatski dokument pisan hrvatskim jezikom. Ovaj pravni spomenik utvrđuje granice (“termeni i kunfini”) između feudalnih gospodara i seoskih općina (“komuna”). Istarski razvod nastao je kao skup dokumenata u razdoblju od 1275. do 1395. na temelju još starijih […]

1388

Vrbnički statut (1388.)

Vrbnički statut donesen je 15. siječnja 1388. godine i potvrđuje status Vrbnika kao administrativnoga i političkog središta otoka Krka u 14. stoljeću. Vrbnički statut drugi je najstariji glagoljski statut pisan hrvatskim jezikom. Statut nije očuvan u izvorniku, nego u prijepisu vrbničkog svećenika […]

1288

Vinodolski zakon (1288.)

Povjerenstvo od predstavnika devet vinodolskih općina (Grobnik, Trsat, Bakar, Hreljin, Drivenik, Grižane, Bribir, Novi, Ledenice) 6. siječnja 1288. godine sastavilo je popis običajnoga prava koje se primjenjivalo u tome kraju u drugoj polovini 13. stoljeća. Zakonik sadrži 75 članaka u […]

1201

Toma Arhiđakon: Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium (13. st.)

Povijest salonitanskih i splitskih nadbiskupa povijesno je djelo splitskog povjesničara Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća. Djelo sadrži povijest splitske, odnosno salonitanske crkve do 1266. godine kada je Toma prestao pisati, kao i kroniku Splita s imenima hrvatskih kraljeva i knezova […]