Novi vijek

2022

ROMANTIZAM

Hrvatski je romantizam svojim prosvjetiteljskim karakterom čvrsto povezan s književnošću druge polovine 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom se razdoblju novije hrvatske književnosti mogu uočiti utjecaji različitih europskih stilova: klasicizma (odnos prema domovini i naciji), ali i utjecaj […]

2022

KNJIŽEVNOST 18. STOLJEĆA

Dok u europskim zemljama tijekom 18. stoljeća prevlada književnost koja ima funkciju prosvjećivanja naroda, isticanja važnosti prosvjete i kulture, književnost 18. stoljeća u Hrvatskoj nema jedinstvenih zajedničkih obilježja koja bi nam pomogla svrstati pojedino književno djelo u neko književno razdoblje. […]

2022

BAROK

Barok je snažna reakcija na renesansu kao duhovni i književni pokret, ali još snažnije na protestantsku reformaciju. Iako Hrvatska nije imala značajnu protestantsku reformaciju kao ostale europske zemlje u 17. stoljeću, duh protureformacije snažno se osjetio i na njezinim prostorima. […]

2022

RENESANSA

Potkraj srednjeg vijeka dolazi do velikih promjena. Znanstvena otkrića poljuljala su duhovne temelje srednjeg vijeka i usmjerila ljudski život na nove kolosijeke. Dolazi do jačanja trgovine i obrta te društvenih promjena: razvijaju se gradovi i nastaje građanski stalež. Probuđeno građansko […]