Putni tovaruš / Ana Katarina Zrinski

Prvi molitvenik na hrvatskom jeziku osobno je prevela s njemačkoga i priredila Ana Katarina Zrinski. Dovršila je molitvenik 1. kolovoza 1660. godine u Ozlju, što je vidljivo iz njezina predgovora, a otisnula ga je 1661. godine u Veneciji, u poznatoj tiskari Babian, o vlastitom trošku. Djelo je stvoreno na osobitoj jezičnoj osnovi, tzv. jeziku ozaljskoga književnog kruga, koji je u sebi sjedinjavao elemente svih triju hrvatskih narječja. Molitvenik je ubrzo postao popularan u narodu, pa je nakon Katarinine smrti tiskan još dva puta, 1687. i 1715. godine.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK