Novi vijek

2022

RENESANSA

Potkraj srednjeg vijeka dolazi do velikih promjena. Znanstvena otkrića poljuljala su duhovne temelje srednjeg vijeka i usmjerila ljudski život na nove kolosijeke. Dolazi do jačanja trgovine i obrta te društvenih promjena: razvijaju se gradovi i nastaje građanski stalež. Probuđeno građansko […]

1607

Tirena / Marin Držić

Djelo Tirena najstarija je Držićeva očuvana drama i njegova najbolja pastirska igra. Prvi je put izvedena 1548. u Dubrovniku, a tiskana je 1551. u Veneciji. Radnja Tirene događa se u pet činova. Napisana je dvostruko rimovanim dvanaestercima i osmercima, i to prema […]

1584

Vazetye Sigetta grada / Brne Karnarutić

Vazetje Sigeta grada prvi je hrvatski povijesni ep i prvo u nizu djela o poznatoj bitki pod Sigetom 1566. Više od 1000 dvostruko rimovanih dvanaesteraca podijeljeno je u četiri pjevanja: u prvome pjesnik predstavlja Nikolu Šubića Zrinskoga, sultana Sulejmana i […]

1578

Kronika vezda znovich zpravliena kratka szlouenzkim iezikom / Antun Vramec

Djelo Kronika vezda znovič spravljena kratka slovenskim jezikom po D. Antolu Pope Vramce kanoniku zagrebečkom prva je tiskana povijest svijeta na hrvatskom jeziku i drugi autorski tekst na kajkavskom književnom jeziku. Autor je u Kronici opisao domaće i svjetske događaje […]

1569

Planine che zdarxe usebi pisni pete po pastirich, pripouisti, i prituori iunachou i dechlic, i mnoge ostale stuari / Petar Zoranić

Zoranićeve Planine prvi su hrvatski roman. Ujedno su i jedino fikcionalno prozno djelo starije hrvatske književnosti. Zoranić ovim djelom ukazuje na opasnost od osmanlijskih osvajanja, te pokušava pobuditi patriotizam i ljubav prema domovini i rodnom kraju (»rasutoj bašćini«). Moglo bi se […]

1568

Ribanye i ribarscho prigovaranye i razliche stvari ine / Petar Hektorović

Putopisni spjev Ribanje i ribarsko prigovaranje jedno je od najpoznatijih djela Petra Hektorovića i prvo djelo s realističkim opisom putovanja. Ribanje i ribarsko prigovaranje tiskano je 1568. u Veneciji. Međutim, nastalo je 1556. ili 1557. godine, nakon što je pjesnik […]

1563

Piesni raslike Dinka Ragnine, vlastelina dubrovackoga / Dinko Ranjina

Dinko Ranjina, dubrovački vlastelin i uglednik, te renesansni petrarkistički pjesnik, objavio je 1563. u Firenci Pjesni razlike. Opširna zbirka od  čak 450 pjesama na hrvatskom jeziku inovativni je odraz tadašnjih zbivanja u talijanskom petrarkističkom pjesništvu, koje je Ranjina vrlo dobro […]

1556

Scladanya izvarsnich pisan razlicich poctovanoga gospodina Hanibala Lucia vlastelina hvarschoga, choye cini stampati v Bnecich, sin gnegov Antoni … / Hanibal Lucić

Gotovo cijeli Lucićev opus objavio je njegov sin Antun pod naslovom Skladanja izvarsnih pisan razlicih, tri godine nakon pjesnikove smrti. Ta antologija sadrži 22 ljubavne pjesme, dramu Robinja, nekoliko pjesničkih poslanica, dva epitafa i prijevod Ovidijeve heroide Pariž Eleni. Među […]

1521

Libar Marca Marula Splichianina uchom se vsdarsi Istoria sfete vdouice Judit u versih haruacchi slosena / Marko Marulić

Judita je prvi ep ispjevan na hrvatskom jeziku i najvažnije Marulićevo djelo. Marulić je djelo dovršio 22. travnja 1501., a prvi put ju je tiskao Guglielmo da Fontaneto 13. kolovoza 1521. godine u Veneciji. Marulić je doživio tri izdanja svoje Judite. Prvo izdanje […]

1506

De institutione bene vivendi per exempla sanctorum / Marko Marulić

Pouke za čestit život, ili Institucija, djelo je kojim Marko Marulić stječe europsku slavu. Do kraja 17. stoljeća djelo je objavljeno 19 puta na latinskome jeziku i 22 puta u prijevodima na talijanski, njemački, portugalski, francuski i češki jezik. Drugim […]