Novi vijek

2022

ROMANTIZAM

Hrvatski je romantizam svojim prosvjetiteljskim karakterom čvrsto povezan s književnošću druge polovine 18. i prvih desetljeća 19. stoljeća. U tom se razdoblju novije hrvatske književnosti mogu uočiti utjecaji različitih europskih stilova: klasicizma (odnos prema domovini i naciji), ali i utjecaj […]

1846

Smrt Smail-age Čengića / Ivan Mažuranić

Smrt Smail-age Čengića epski je spjev s 1134 stiha. Djelo je podijeljeno na pet pjevanja: Agovanje, Noćnik, Četa, Harač, Kob. Djelo je nastalo na nagovor Dimitrija Demetra, Mažuranićeva šurjaka. Spjev je prvi put tiskan pod naslovom  Smèrt Čengić-age u Demetrovu […]

1844

Teuta / Dimitrija Demeter

Povijesna tragedija Teuta smatra se najuspjelijim Demetrovim dramskim djelom. Objavljena je u Beču 1844., a praizvedena tek dvadeset godina poslije. Teuta tematizira pad naroda kao posljedicu njegove neslogom obilježene prošlosti, izražavajući politički program i ideologiju ilirskog pokreta, ponajviše u vezi  […]

1842

Pogled u Bosnu ili Kratak put u onu Krajinu, učinjen 1839-40. / Matija Mažuranić

Taj prvi moderni putopis u hrvatskoj književnosti napisao je Matija Mažuranić pod imenom “jedan domorodac” s 22 godine. Knjiga je bilo dobro prihvaćena te je već 1845. godine prevedena na češki jezik. Za Mažuranićev Pogled u Bosnu Stanko Vraz primjećuje […]

1840

Djulabie : ljubezne ponude za Ljubicu / Stanko Vraz

Pjesnička zbirka Đulabije (“crvene jabuke”) prva je knjiga ljubavne poezije u novijoj hrvatskoj književnosti i jedini ilirski kanconijer intimne lirike. Pjesme su posvećene Ljubici Cantilly iz Samobora, Gajevoj nećakinji, koja se udala i rano umrla. Knjiga maloga, prikladnog formata, podijeljena […]

1839

Juran i Sofija ili Turci kod Siska : junačka igra u trih činih / Ivan Kukuljević Sakcinski

Povijesna drama Juran i Sofija ili Turci kod Siska najpoznatije je Kukuljevićevo dramsko djelo. Drama je nastala na temelju drame njemačkoga autora L. Gindla i Kukuljević ju je isprva napisao na njemačkom, da bi je potom preveo na hrvatski jezik. […]

1832

Disertatia iliti Razgovor / Janko Drašković

Grof Janko Drašković objavio je 1832. godine u Karlovcu svoju Disertaciju, prvi hrvatski politički program. Ta je znamenita brošura pisana štokavskim narječjem i u njoj se Drašković zauzimao za polagane, ali temeljite promjene u obrtništvu, trgovini i školstvu. U političkom pogledu […]

1830

Kratka osnova horvatsko-slavenskoga pravopisanja / Ljudevit Gaj

Pisac i vođa hrvatskoga narodnog preporoda napisao je malenu i skromnu knjigu s dubokim i dalekosežnim posljedicama, i to u dobi od samo 21 godine. Djelo je tiskano u Budimu 1830. na hrvatskokajkavskom i njemačkom jeziku, a sadrži prijedlog pravopisne […]