Gramatike

2022

GRAMATIKE

Domovina, jezik i vjera svakom su narodu najveće blago. Otkako se smjestio u svojoj današnjoj postojbini, hrvatski se narod bori za te svoje vrijednosti. Bašćanska ploča (oko 1100.) prvo je svjedočanstvo opstojnosti hrvatskoga jezika i imena na ovom tlu, uklesano u […]

1836

Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga / Vjekoslav Babukić

Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga prva je zagrebačka gramatika, a nastala je u razdoblju ilirizma. Tiskana je u nastavcima u Danici ilirskoj, ali iste godine izlazi i kao zasebna knjižica u nekoliko stotina primjeraka. Ta gramatika je također i prva […]

1808

Grammatica della lingua Illirica / Franjo Marija Appendini

Gramatika ilirskoga jezika druga je hrvatska gramatika koju nije napisao Hrvat, nego Talijan, ali dugogodišnji Dubrovčanin i dubrovački profesor. Zato se gramatika i oslanja na bogatu dubrovačku književnost. Autor se poziva izravno na Della Bellu, ali u svojoj dubrovštini ide […]

1728

Instruzioni grammaticali della lingua illirica / Ardelio Della Bella

Gramatičke pouke o ilirskome jeziku druga su hrvatska gramatika.  Ova gramatika je plod rada jednog isusovca, a stotinjak godina služila je kao udžbenik. Izdana je na talijanskom jeziku kao kratka gramatika u sklopu rječnika Dizionario italiano, latino, ilirico. U gramatici […]

1604

Institutionum linguae illyricae libri duo / Bartol Kašić

Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige prva su gramatika hrvatskoga jezika, nastala zahvaljujući narudžbi crkvenih vlasti i u sklopu obnoviteljske crkvene djelatnosti. Gramatika se ne zove slučajno Institutionum, osnove: ona je dio većega jezičnog priručnika koji je napisao Kašić, ali […]