Barok

2022

BAROK

Barok je snažna reakcija na renesansu kao duhovni i književni pokret, ali još snažnije na protestantsku reformaciju. Iako Hrvatska nije imala značajnu protestantsku reformaciju kao ostale europske zemlje u 17. stoljeću, duh protureformacije snažno se osjetio i na njezinim prostorima. […]

1780

Sveta Roxalia panormitanska divica / Antun Kanižlić

Religiozna poema Sveta Rožalija objavljena je tri godine nakon autorove smrti. To je najvažnije pjesničko djelo barokne književnosti u Slavoniji. Spjev se sastoji od 3706 stihova i četiri dijela, a napisan je u obliku pisma koje glavni lik, svetica iz […]

1728

Raslike pjesni duhovne, i djelloispravne / Ignjat Đurđević

Pjesni razlike zbirka je pjesama u kojoj je Đurđevićeva najpoznatija poema Suze Marunkove. Lik smiješnog udvarača potaknuo je Đurđevića i na pisanje šaljive poezije. To je djelo nastalo kao želja da prikaže smiješnog seljaka prema uzoru na šaljive likove iz […]

1728

Usdasi Mandaljene pokornize u spilli od Marsiglje / Ignjat Đurđević

Uzdasi Mandalijene pokornice najljepše su djelo Ignjata Đurđevića. Na toj religioznoj poemi Đurđević je radio više od 20 godina i ona sadrži više od 4000 osmeračkih stihova. Poema prikazuje život sv. Magdalene, njezinu pustinjačku, isposničku i pokajničku svakidašnjicu, sjećanja na […]

1700

Croatia rediviva / Pavao Ritter Vitezović

Djelo Oživljena Hrvatska programski je spis nastao kao pokušaj autora da utvrdi kako su povijesno utemeljene granice Hrvatske mnogo šire od tadašnjih i kako su svi Južni Slaveni zapravo Hrvati. Svoje teze Vitezović potkrepljuje brojnim navodima, citirajući čak 56 pisaca i […]

1696

Kronika, aliti szpomen vszega szvieta vikov / Pavao Ritter Vitezović

Kronika je prvo Vitezovićevo veće historijsko djelo na hrvatskom jeziku. U latinskom predgovoru Vitezović zamjera onima koji su o hrvatskoj povijesti pisali latinski, a hvali Antuna Vramca što je svoju Kroniku pisao hrvatskim jezikom. U hrvatskom predgovoru naglašava da njegovo […]

1689

Osman / Ivan Gundulić

Ep Osman najpoznatije je djelo Ivana Gundulića. Sastoji se od 20 pjevanja, a nastao je prema uzoru na djelo Torquata Tassa. Gundulić je najprije htio prevesti djelo slavna književnika, ali je, s obzirom na to da su aktualne bile borbe […]

1674

Pervi otcza nassega Adama greh / Juraj Habdelić

Knjiga Pervi otca našega Adama greh jedno je od najboljih djela kajkavskoga narječja. Podijeljena je na tri nejednaka dijela. U prvoj knjizi Habdelić piše o Adamovu i Evinu stvaranju, njihovu životu u raju i njihovu prvom grijehu. U drugoj knjizi […]

1666

De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex / Ivan Lučić

Djelo O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske smatra se prvim znanstveno-kritičkim djelom hrvatske historiografije. U pisanju toga djela autor se služio građom iz arhiva, gradskih kancelarija, javnih i privatnih knjižnica te djelima pisaca, od kojih su neki danas poznati samo na […]

1661

Putni tovarus / Ana Katarina Zrinski

Putni tovaruš prvi je molitvenik na hrvatskom jeziku. Taj mali molitvenik osobno je prevela s njemačkoga i priredila Ana Katarina Zrinski. Dovršila je molitvenik 1. kolovoza 1661. godine u Ozlju, što je vidljivo iz njezina predgovora, a otisnula ga je […]

1660

Adrianszkoga mora syrena / Petar Zrinski

Adrianskoga mora sirena hrvatska je inačica prvog baroknog epa u mađarskoj književnosti, Adriai tengernek Syrenaja, koji je spjevao Nikola Zrinski i objavio u Beču 1651. Glavni sadržaj spjeva je Opsida sigetska u kojoj je opisana osmanska opsada i zauzeće tvrđave […]

1652

Memoria regum et banorum, regnorum Dalmatiae, Croatiae, et Sclavoniae / Juraj Ratkaj

Djelo Spomen na kraljeve i banove Kraljevstva Dalmacije, Hrvatske i Slavonije prva je sustavna hrvatska povijesnica. Djelo je posvećeno kralju Ferdinandu IV. te braći Nikoli i Petru Zrinskomu. Pisano je u protureformacijskom duhu, zbog čega su ga njemački protestanti osudili […]