De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex / Ivan Lučić

O kraljevstvu Dalmacije i Hrvatske najvažnije je djelo Trogiranina Ivana Lučića. Ovo djelo smatra se prvim znanstveno-kritičkim djelom hrvatske historiografije, a njegov autor „ocem hrvatske historiografije.“ U pisanju toga djela Lučić se služio građom iz arhiva, gradskih kancelarija, javnih i privatnih knjižnica te djelima pisaca, od kojih su neki danas poznati samo na temelju njegovih prijepisa. Djelo je Lučić dovršio 1662. godine, a u njemu je obuhvatio povijest hrvatskih zemalja od rimskoga doba do 15. stoljeća. Prvo izdanje tiskano je 1666. u Amsterdamu, a izašla su još dva izdanja 1667. i 1668. godine. 

Pristup: Digitalne zbirke NSK

 

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»