Osnova slovnice slavjanske narěčja ilirskoga / Vjekoslav Babukić

Gramatika Vjekoslava Babukića prva je zagrebačka gramatika i prva općenacionalna gramatika. Po njoj se učio hrvatski jezik pedesetak godina, a jezik koji je Sabor proglasio službenim 1847. upravo je jezik koji je opisan u njoj. Njome je prvi put kodificirana jezična i pravopisna norma koja se u kontinuitetu dotad izgrađivala već više stoljeća.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK