Lenta

1821

Pervi temelji dijačkoga jezika za početnike vu domorodnom jeziku (1821.) / Antun Rožić

Antun Rožić autor je gramatike latinskoga jezika koja je izdana u dvije knjige od kojih prva, Pervi temelyi diachkoga jezika za pochetnike vu domorodnom jeziku, Varaždin, 1821., uvodi u morfologiju latinskoga jezika, a druga, Kratko naputjenye vu kruto hasznoviteh, i […]

1808

Grammatica della lingua Illirica (1808.) – Gramatika ilirskoga jezika / F. M. Appendini

Grammatica della lingua Illirica nakon prvoga je izdanja 1808. godine doživjela još nekoliko izdanja, a bila je popularna četrdeset godina. Prethodile su joj druge štokavske gramatike (Kašićeva, Della Bellina, Tadijanovićeva, Relkovićeva, Lanosovićeva, Jurinova i Voltićeva), pa je Appendini imao prilike […]

1803

Grammatica Illirica (1803.) – Ilirska gramatika / Josip Voltić

Voltićeva Ilirska gramatika obaseže 59 stranica, a dio je Ricsoslovnika (vocabolario – Wörterbuch) illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika, s jednom pridpostavljenom gramatikom illi pismenstvom objavljenog 1803. godine u Beču. Pisana je talijanskim i njemačkim jezikom, a opisuje hrvatski jezik. Gramatički […]

1796

Syllabus vocabulorum Grammaticae Emmanuelis Alvari, in Croaticam linguam conversorum (1796.) / Tomaš Mikloušić

Riječ je o metodičkome priručniku za lakše svladavanje gramatičkih sadržaja koje je sadržavala Alvaresova gramatika, službeni udžbenik latinskoga jezika u isusovačkim školama. Mikloušićev Syllabus sadržava popis i kazalo gramatičkoga nazivlja te primjere riječi prema latinskim gramatičkim kategorijama sa značenjem na […]

1783

Einleitung zur kroatischen Sprachlehre (1783.) – Uvod u nauk o horvatskome jeziku / Ignacije Szentmártony

Einleitung zur kroatischen Sprachlehre (Varaždin, 1783.) prva je objavljena, njemačkim metajezikom pisana gramatika kajkavskoga književnoga jezika. Iako je gramatika sažetija i gramatikografski siromašnija od ostalih kajkavskih gramatika, značajna je zbog svojega utjecaja na kasnije kajkavske gramatičare (F. Korniga, J. E. […]

1776

Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića (1776.) / Marijan Lanosović

U priručniku Uvod u latinsko riči slaganje s nikima nimačkog jezika biližkama za korist slovinskih mladića opisana je gramatička struktura latinskoga jezika. To je prva latinska gramatika pisana u potpunosti hrvatskim metajezikom, stoga ona predstavlja zaokret u odnosu na prethodnu […]

1771

Pomum granatum (1771.) / Josip Ernest Matijević

Pomum granatum (Zagreb, 1771.) Josipa Matijevića kajkavskim je književnim jezikom pisan priručnik za učenje njemačkoga jezika. Priručnik je namijenjen učenicima trivijalnih škola, a pisan je po uzoru na njemačke slovnice predgottschedovskoga razdoblja. Za hrvatsku je znanstvenu zajednicu ponajprije zanimljiv zbog […]

1761

Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.) / Blaž Tadijanović

Jezikoslovni priručnik Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik Blaža Tadijanovića koncepcijski se sastoji od nekoliko zasebnih dijelova čiji je zajednički cilj jezična pouka. To je prva hrvatsko-njemačka gramatika i vježbenica i prvo […]

1728

Istruzioni grammaticali della lingua illirica (1728.) – Gramatičke pouke o ilirskome jeziku / Ardelio Della Bella

Kratka gramatika hrvatskoga jezika, pisana talijanski (Istruzioni grammaticali della lingua illirica), dio je Della Bellina talijansko-latinsko-hrvatskoga rječnika Dizionario italiano, latino, illirico (Venecija, 1728.) s uputama za čitanje, pisanje i naglašavanje hrvatskih riječi te latinsko-talijanskim kazalom na kraju. Drugo je izdanje […]

1649

Gramatika talijanska ukratko ili kratak nauk za naučiti latinski jezik (1649.) / Jakov Mikalja

Gramatika je objavljena kao dio rječnika Blago jezika slovinskoga (Loreto – Ancona, 1649./1651.) i kao poseban otisak u 500 primjeraka (Loreto, 1649.), no taj je otisak danas rijetkost (nalazi se npr. u knjižnici Male braće u Dubrovniku). Gramatika opisuje talijanski […]

1604

Institutionum linguae Illyricae libri duo (1604.) – Osnove ilirskoga jezika u dvije knjige / Bartol Kašić

Gramatika Bartola Kašića Osnove ilirskoga jezika prva je gramatika hrvatskoga književnog jezika i prvi pokušaj njegova normiranja. Pisana je latinskim jezikom i prema modelu latinske gramatike. Kašić najprije razmatra pitanje grafije i suodnos fonem – grafem, nastojeći ukloniti iz hrvatske […]

1604

Hrvatske gramatike

Virtualna izložba Hrvatske gramatike Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi izbor gramatika koje se obrađuju u sklopu znanstvenoga projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – Retrogram (voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat) […]