Hrvatske gramatike

Virtualna izložba Hrvatske gramatike Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu donosi izbor gramatika koje se obrađuju u sklopu znanstvenoga projekta Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – Retrogram (voditeljica: dr. sc. Marijana Horvat) te zbirku digitaliziranih gramatika u fondu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Gramatike koje su predstavljene na ovoj virtualnoj izložbi prenesene su u digitalni oblik u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu koja je digitalizaciju hrvatskih gramatika započela 2014. godine.

Na vremenskoj lenti kronološki su prikazane digitalizirane gramatike do ilirizma, a u posebnoj kategoriji i njihovi autori. Virtualna izložba donosi i provjeru znanja o povijesti hrvatskih gramatika do ilirizma i njihovim autorima.