Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik (1761.) / Blaž Tadijanović

Jezikoslovni priručnik Svašta po malo iliti kratko složenje imena i riči u ilirski i njemački jezik Blaža Tadijanovića koncepcijski se sastoji od nekoliko zasebnih dijelova čiji je zajednički cilj jezična pouka. To je prva hrvatsko-njemačka gramatika i vježbenica i prvo svjetovno djelo u obnovljenoj slavonskoj književnosti nakon oslobođenja od Turaka. Počinje Pridgovorom, u kojemu se iznosi svrha djela, zatim slijedi poglavlje u kojemu se daju upute za uporabu knjige, upute o izgovoru njemačkih glasova, osnovne upute o uporabi članova u njemačkom jeziku, o kraticama, razgodcima, pisanju velikih i malih slova te drugi savjeti koji pridonose boljemu pisanju. Nakon toga dolazi konceptualno, pojmovno ustrojen dvojezični rječnik, koji je najopširniji dio knjige (120 stranica), te gramatički dio knjige. Potom se donose primjeri konverzacije na hrvatskom i njemačkom jeziku, zatim narodne poslovice, obrasci pisama na hrvatskom i njemačkom jeziku, titule vojne, duhovne i svjetovne gospode i građana na francuskom jeziku, završne stranice s piščevim oproštajem s čitateljem i tablicom množenja.

Sam je gramatički dio naslovljen Drugi dil, u komu se uzdržaje način od prigibanja imena, a obaseže 14 stranica. Počinje pregledom članova u njemačkom jeziku, zatim se donosi sklonidba imenica i zamjenica te sprezanje glagola biti i ljubiti u hrvatskom i njemačkom jeziku. Gramatički opis temelji se na poredbenom načelu, zbog čega se svi primjeri i paradigme donose usporedno na hrvatskom i na njemačkom jeziku, tj. u gramatici se donose obilježja hrvatskoga i njemačkoga jezika. Metajezik gramatike je hrvatski.

[Marijana Horvat i Ermina Ramadanović: Jezikoslovni priručnik Blaža Tadijanovića Svašta po malo iliti kratko složenje imena, riči u ilirski i njemački jezik (1761.). Pretisak prvoga izdanja (1761.). Transkripcija: Marijana Horvat. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2012.]

Vidi iO autoru gramatikeDigitalizirana gramatika