Einleitung zur kroatischen Sprachlehre (1783.) – Uvod u nauk o horvatskome jeziku / Ignacije Szentmártony

Einleitung zur kroatischen Sprachlehre (Varaždin, 1783.) prva je objavljena, njemačkim metajezikom pisana gramatika kajkavskoga književnoga jezika. Iako je gramatika sažetija i gramatikografski siromašnija od ostalih kajkavskih gramatika, značajna je zbog svojega utjecaja na kasnije kajkavske gramatičare (F. Korniga, J. E. Matijevića).

[Gramatiku je s njemačkoga jezika na hrvatski prevela Barbara Štebih Golub. Barbara Štebih Golub: Ignacije Szentmártony i Uvod u nauk o horvatskome jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2014.]

Vidi i: O autoru gramatikeDigitalizirana gramatika