Istruzioni grammaticali della lingua illirica (1728.) – Gramatičke pouke o ilirskome jeziku / Ardelio Della Bella

Kratka gramatika hrvatskoga jezika, pisana talijanski (Istruzioni grammaticali della lingua illirica), dio je Della Bellina talijansko-latinsko-hrvatskoga rječnika Dizionario italiano, latino, illirico (Venecija, 1728.) s uputama za čitanje, pisanje i naglašavanje hrvatskih riječi te latinsko-talijanskim kazalom na kraju. Drugo je izdanje toga rječnika priredio Petar Bačić (Dubrovnik, 1785.), a gramatika je kao samostalno djelo (Principi elemetari della grammatica illirica) objavljena i treći put u Dubrovniku 1837. godine.

U izlaganju gramatičke građe slijedi Alvaresov gramatički model. Gramatika je podijeljena na 24 poglavlja, s tim da su napomene o grafiji i naglasku zapisane kao zaseban uvodni dio koji se odnosi i na gramatiku i rječnik. Prvi dio gramatike posvećen je sklonidbi imenica, imenskih riječi te brojevima i brojevnim prilozima nakon čega slijedi opširan dio o konjugaciji glagola i glagolskim vremenima, pa poglavlje o prilozima i prijedlozima s najčešćim primjerima, uzvicima, veznicima te sintaktičke napomene. Gramatiku završavaju pravila o izgovoru pojedinih vrsta riječi.

Posebna je vrijednost gramatike što je u njoj Della Bella opisao naglasni sustav hrvatskoga jezika, uočio povezanost oblika riječi i naglaska te naglasne varijacije unutar jednoga sklonidbenog tipa. Usto kao novina u odnosu na dosadašnje gramatike smatraju se razmatranja o kategoriji živosti, glagolskome vidu te bolja podjela riječi na leksičko-gramatičke razrede i podrazrede. Svojom je gramatikom Della Bella utjecao na oblikovanje hrvatskoga standardnog jezika, posebice svojim propisom o jednosložnoj jekavskoj zamjeni i dugoga i kratkoga jata.

[Ardelio Della Bella. Istruzioni grammaticali della lingua illirica. Gramatičke pouke o ilirskome jeziku.  Pretisak prvoga izdanja (1728.). Popratna studija: Darija Gabrić-Bagarić. Prijevod s izvornika: Nives Sironić-Bonefačić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2006.]

Vidi i: O autoru gramatikeDigitalizirana gramatika