Grammatica Illirica (1803.) – Ilirska gramatika / Josip Voltić

Voltićeva Ilirska gramatika obaseže 59 stranica, a dio je Ricsoslovnika (vocabolario – Wörterbuch) illiricskoga, italianskoga i nimacskoga jezika, s jednom pridpostavljenom gramatikom illi pismenstvom objavljenog 1803. godine u Beču. Pisana je talijanskim i njemačkim jezikom, a opisuje hrvatski jezik. Gramatički se opis temelji na poredbenom načelu, zbog čega se svi primjeri i paradigme donose usporedno na svim trima jezicima, dok se u napomenama, pisanima talijanskim i njemačkim jezikom, dodatno objašnjavaju samo osobitosti hrvatskoga jezika. Gramatika počinje sklonidbom pokaznih zamjenica ovi, ova, ovo, kojima se kao istovrijednice u talijanskom jeziku donose pokazne zamjenice questo, questa, questo, a u njemačkome članovi dieser, diese, dieses, uz obrazloženje da hrvatski jezik nema članova te da se za jače isticanje upotrebljavaju pokazne zamjenice. Donose se tri imenična sklonidbena uzorka, prema nastavku u genitivu i završetku u nominativu jednine kao kriteriju klasifikacije, nakon čega slijedi opis pridjeva te poglavlje posvećeno zamjenicama, odnosno brojevima. Najopširnije je poglavlje posvećeno glagolima, Potom dolaze poglavlja o prilozima, prijedlozima, veznicima i usklicima. Posljednje je poglavlje naslovljeno Sintaksa.

[Josip Voltić: Grammatica Illirica / Ilirska gramatika (1803.). Priredile i popratnu studiju napisale: Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Transkripcija: Marijana Horvat i Sanja Perić Gavrančić. Prijevod: Sanja Perić Gavrančić. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb. 2016.]

Vidi iO autoru gramatikeDigitalizirana gramatika