Autori gramatika

2022

Autori dopreporodnih gramatika (16. – 19. st.)

Kroz kratke biografije autora hrvatskih dopreporodnih gramatika, saznajte više o osobama koje su utjecale na razvoj hrvatskoga jezika.

1787

Antun Rožić (oko 1787. – Varaždin, 1848.)

Antun Rožić rođen je oko godine 1787., a umro je u Varaždinu 3. lipnja 1848. godine. Posvetivši se učiteljskome zvanju, od 1817. pa sve do smrti radio je u varaždinskoj gimnaziji kao profesor. Osim gramatike latinskoga jezika  Pervi temelyi diachkoga […]

1768

Frano Marija Appendini (Francesco Maria Appendini), Poirin, 1768. – Zadar, 1837.

Frano Marija Appendini (Francesco Maria Appendini) dubrovački je filolog, rođen 1768. u Poirinu (Pijemont), a školovan u Rimu gdje je, stupivši 1787. u Red pijarista, učio filozofiju, teologiju, književnost i govorništvo. Na nagovor profesora Dubrovčanina, latinskoga pjesnika Galjufa, otišao je […]

1767

Tomaš Mikloušić (Jastrebarsko, 1767. – Jastrebarsko, 1833.)

Tomaš Mikloušić rođen je 1767. godine u Jastrebarskom, studirao je filozofiju u Zagrebu, a teologiju u Pešti. Nakon zaređenja obavljao je službu vjeroučitelja u rodnom mjestu, potom službu kapelana i župnika u Stenjevcu te službu župnika i vicearhiđakona u Jastrebarskom, […]

1750

Josip Voltić (Tinjan, 1750. – Beč, 1825.)

Josip Voltić rođen je 27. siječnja 1750. godine u Tinjanu (Antignana) u Istri. U rodnome je mjestu završio osnovnu školu, a srednjoškolsko je obrazovanje nastavio u isusovačkoj gimnaziji u Gorici. Godine 1773. započeo je školovanje u Zagrebu u Višoj školi […]

1743

Ignacije Szentmártony (1743. – 1806.)

Ignacije Szentmártony (1743. – 1806.) bio je isusovac, autor kajkavske gramatike Einleitung zur kroatischen Sprachlehre (1783.) – Uvod u nauk o horvatskome jeziku, latinski pjesnik. Zabilježen je i kao Ignac, Ignacije, Ignjat, Szent Martony, Szent Martoni, Szentmartonyi, Szentmártony. Rođen je […]

1742

Ernest Matijević (Ivanić Grad, 1742. – Zagreb, 1808.)

O životu i radu svećenika, pisca i gramatikografa Josipa Ernest Matijevića ne zna se puno. Rodio se u Ivanić Gradu 1742., a umro u Zagrebu 1808. godine. Zaredio se 2. ožujka 1865. Autorom je voluminoznoga prijevoda katekizma Rastolnačenje zvrhu Velikoga […]

1742

Marijan Lanosović (Orubica, 1742. – Slavonski Brod, 1812.)

Marijan Lanosović rođen je 1742. godine u selu Orubici kraj Nove Gradiške, a umro u franjevačkome samostanu u Slavonskom Brodu 1812. godine. Nakon što je u Budimu završio gimnazijsko obrazovanje, stupio je 1761. godine u Baču u franjevački red, a […]

1728

Blaž Tadijanović (Rastušje, 1728. – Cernik, 1797.)

Blaž Tadijanović rođen je u Rastušju 1728. godine. Kao franjevački kapelan zarobljen je 1757. godine kod Breslave (danas Wrocław, Republika Poljska). U logoru Küstrin (danas Kostrzyn) ostao je do kraja Austrijsko-pruskoga rata 1763. godine, dragovoljno jer nije htio ostaviti svoje […]

1655

Ardelio Della Bella (Foggia, 1655. – Split, 1737.)

Ardelio Della Bella rođen je 1655. u Italiji u mjestu Foggia. Pravo i filozofiju završava u Napulju. Godine 1677. stupa u isusovački red, a 1681. kao profesor dolazi u Dubrovnik u Isusovački kolegij. Zatim studira teologiju na Gregoriani u Rimu […]

1601

Jakov Mikalja (Peschici, 1601. – Loreto, 1654.)

31. ožujka 1601. u mjestu Peschici u Italiji rođen je Jakov Mikalja. Apsolvirao je tri godine filozofije. U isusovački novicijat Svetoga Andrije u Rimu stupio je 9. listopada 1628. Od 1630. do 1633. boravio je u Dubrovniku kao učitelj gramatike […]

1575

Bartol Kašić (Pag, 1575. – Rim, 1650.)

Bartol Kašić osnovno je obrazovanje stekao u rodnom Pagu, a 1590. godine odlazi na školovanje u Ilirski zavod u Loretu. Nakon ukinuća toga zavoda 1592. godine Kašić nastavlja školovanje u Rimu, a 1595. godine stupa u isusovački red. U isusovačkome […]