Info Panel
Početna  /  Kulturne veze  /  Putopisi  /  Putopisi Feliksa Petančića
  • Feliks Petancic

Putopisi Feliksa Petančića

Feliks Petančić (latinizirano Felix Brutus Petancius, de Petanciis, Ragusinus Dalmata), hrvatski diplomat, povijesni pisac i minijaturist (Dubrovnik, oko 1455 – ?, nakon 1517) je nezaobilazno ime u proučavanju Balkanskog poluotoka. O njegovim putopisima i o djelima drugih autora pisao je Petar Matković u Radu JAZU. 

Enciklopedia.hr
Knjižici o putovima prema Turskoj (De itineribus in Turciam libellus), napisanoj 1502., a objavljenoj 1522. u Beču, razradio je plan napada na Osmanlije i pritom donio detaljan opis strateški važnih putova na području Osmanskoga Carstva. Zbog tih opisa to se Petančićevo djelo smatra jednim od najvažnijih izvora za srednjovjekovnu historijsku geografiju Balkanskoga poluotoka.