Info Panel
Početna  /  E-izvori  /  Faust Vrančić  /  415 godina Vrančićeva rječnika / Krešimir Ćosić

415 godina Vrančićeva rječnika / Krešimir Ćosić

“Iako su već otprije poznati pokušaji bilježenja pojedinih riječi hrvatskoga jezika, o hrvatskoj se leksikografiji u užem smislu može govoriti tek od Fausta Vrančića i njegova petojezičnog rječnika tiskanog 1595. pod nazivom Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum koji nam je ostavio u naslijeđe. To djelo naš je prvi rječnik objelodanjen kao samostalna knjiga. Prilikom izrade autor se kao polazišnim jezikom poslužio latinskim, a u čijem su stupcu samo latinske natuknice poredane i složene po abecedi, uz gdjekoja odstupanja, a lekseme ostalih četiriju jezika razvrstao je analogno da semantički prate stupac na latinskom. Rječnik sadrži oko 5800 hrvatskih leksema (najviše s prostora Vrančićeva rodnog Šibenika i okolice), dok je riječi mnogo više jer se dio leksema ponavlja i po više puta. Po leksikografskoj klasifikaciji Vrančićev se rječnik ubraja u manje rječnike. Do danas su provedena brojna i temeljita istraživanja o autoru i o samom rječniku te su nam, dakle, poznate gotovo sve bitne odrednice koje ga sačinjavaju. Vrančićev rječnik poslužio je u izradi mnogih drugih rječnika kasnijeg datuma.”

Sažetak rada: Ćosić, K. 415 godina Vrančićeva rječnika. // Hrvatistika : studentski jezikoslovni časopis 4, 4 (2010), str. 249-255.