Info Panel
Početna  /  E-izvori  /  Faust Vrančić  /  Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene / Iva Kurelac

Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene / Iva Kurelac

“U svrhu znanstvene analize epistolografske komunikacije među istaknutim hrvatskim humanistima, u radu su analizirane tri poslanice s početka neobjavljenog djela De rebus Dalmaticis šibenskog humanista i povjesničara Dinka Zavorovića. Riječ je o Zavorovićevoj posveti znamenitom hrvatskom učenjaku Faustu Vrančiću, te o dvijema poslanicama koje je on razmijenio sa svojim prijateljem, šibenskim arhiprezbiterom Tomom Suričevićem. Zanstvena analiza temelji se na transkripciji latinskog teksta spomenutih poslanica, načinjenoj prema najboljem rukopisnom primjerku Zavorovićevog djela De rebus Dalmaticis koji se pod signaturom Cl. X. Cod. XL-3652 čuva u venecijanskoj biblioteci Marciana. Na strukturalnoj razini, rad je podijeljen na tri dijela. U prvome od njih analiziran je tekst Zavorovićeve posvete Faustu Vrančiću, te su iznesena neka novija saznanja o njihovim prijateljskim vezama. Drugi dio govori o dvijema poslanicama koje je Zavorović istoga dana razmijenio sa šibenskim arhiprezbiterom Tomom Suričevićem. Na primjerima iz transkribiranog latinskog teksta analiziran je odnos Suričevića i Zavorovića, a iznesene su i neke slabije poznate pojedinosti o pozadini književnog skandala tijekom kojeg je izgubljena prvobitna verzija djela De rebus Dalmaticis.
Posebno poglavlje posvećeno je dijelovima teksta poslanica u kojima se spominje Marko Marulić. Njihovom analizom ustanovljeno je da je Zavorović, među ostalim, najveći poticaj za pisanje o povijesti Dalmacije pronašao upravo u Marulićevom latinskom prijevodu Ljetopisa Popa Dukljanina, kojim se služio nekoliko desetljeća prije nego što je to djelo bilo tiskano. Detaljno su analizirani i citati iz Zavorovićeve poslanice upućene Suričeviću koji svjedoče o sasvim nepoznatoj činjenici da je Marko Marulić u zidinama crkve Svete Marije na otoku, koji Zavorović naziva Surium, možda zakopao knjige. Na temelju analize teksta Zavorovićeve poslanice Suričeviću, toponima Surium, te danas dostupnih podataka o crkvama sv. Marije s područja šibenskog i splitskog akvatorija iznesene su i pretpostavke o lokacijama na kojima bi se mogle nalaziti zakopane Marulićeve knjige.
Rad se u cjelini bavi pisanom komunikacijom među uglednim hrvatskim humanistima, i nastoji ukazati na važnost istraživanja epistolografskog gradiva koje pruža vrijedne podatke o životu znamenitih povijesnih osoba. U prilogu rada nalazi se i transkripcija latinskog teksta svih triju poslanica s početka djela De rebus Dalmaticis, šibenskog povjesničara Dinka Zavorovića.”

Sažetak rada: Kurelac, I. Dinko Zavorović, Faust Vrančić i Toma Suričević u svjetlu epistolarne razmjene. // Colloquia Maruliana 17, 17 (2008), str. 73-89.