Poljički statut (15. st.)

Početak rukopisa Zakon privilegirane provincie od Pogliz. 1665./1670.
NSK Zagreb, sign. R 5253

Zbornik zakonskih normi slobodne općine Poljica zauzima važno mjesto u hrvatskoj ćiriličnoj tradiciji. Poljički statut je zbornik starohrvatskog običajnog prava kodificiran u prvoj polovini 15. stoljeća zbog novih političkih okolnosti. Statutom se reguliraju odnosi između društvenih skupina u Poljicama među kojima posebno mjesto zauzima sitno plemstvo, tzv. didići i ugrićići. Poljički statut poznat je i pod nazivima Poljički zakonik ili zakon. Tako i hrvatskoćirilični rukopis iz 1665. ili 1670. koji se danas čuva u Zbirci rukopisa i starih knjiga Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu nosi naslov Zakon privilegirane provincie od Pogliz. Statut je pisan (staro)hrvatskim jezikom na hrvatskoćiriličnom pismu.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK

  

 

Prethodno na vremenskoj lenti:
«

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»