Toma Arhiđakon: Historia Salonitanorum pontificum atque Spalatensium (13. st.)

Početak rukopisnoga prijepisa Historie Salonitane. 14./15. i 17. stoljeće.
NSK Zagreb, sign. R 3311

Povijest salonitanskih i splitskih nadbiskupa povijesno je djelo splitskog povjesničara Tome Arhiđakona iz 13. stoljeća. Djelo sadrži povijest splitske, odnosno salonitanske crkve do 1266. godine kada je Toma prestao pisati, kao i kroniku Splita s imenima hrvatskih kraljeva i knezova na temelju izvora kojih danas više nema. Očuvano je ukupno 14 rukopisa Historie Salonitane, od kojih se dva čuvaju u Zbirci rukopisa i starih knjiga u  Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Stariji rukopis (sign. R 3311) izravan je prijepis najstarijega, splitskoga, kodeksa. Pisan je dvjema rukama: humanističkom kurzivom 14./15. stoljeća te kurzivom 17. stoljeća. Za Narodni muzej u Zagrebu otkupio ga je Andrija Torkvato Berlić u Beču za 30 forinti.

Mlađi, zagrebački, rukopis (sign. R 5720) pisan je latinskom kurzivom 16. stoljeća, a podrijetlo vuče od Cindrovog prijepisa trogirskoga rukopisa. Nakon teksta Tome Arhiđakona zapisana je i povijest Mihe Madijeva, splitskog plemića i kroničara. Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu okupila je rukopis 5. lipnja 1948. od obitelji Draganić-Vrančić u Prvić-Šepurini.

 

Pristup: Digitalne zbirke NSK

Sljedeće na vremenskoj lenti:
»